HP Officejet Pro 6830 - Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštu

background image

Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení

počítače a hlasovou poštu

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a na stejné telefonní lince

používáte modem pro telefonické připojení počítače i službu hlasové pošty, kterou poskytuje

telekomunikační společnost, nastavte tiskárnu způsobem uvedeným v této části.
POZNÁMKA: Pokud máte nastavenu službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které

používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Faxy musíte přijímat ručně, což znamená, že

při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Jestliže chcete příchozí faxy přijímat

automaticky, zajistěte si u vaší telefonní společnosti předplatné služby pro rozlišovací vyzvánění,

nebo získejte samostatnou telefonní linku pro faxování.
Protože modem pro telefonické připojení počítače sdílí telefonní linku s tiskárnou, nebude možné

používat modem i tiskárnu současně. Tiskárnu nelze k faxování použít například tehdy, pokud je

modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo

k prohlížení Internetu.
Tiskárnu lze k počítači připojit dvěma způsoby podle počtu telefonních portů na počítači. Nejdříve

zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty:

Pokud má počítač pouze jeden telefonní port, bude nutné dokoupit paralelní rozbočovač

(nazývaný také sdružovač), jak je znázorněno na obrázku. (Paralelní rozdělovač kanálů má

jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte dvoucestný

telefonní rozdělovač, sériový ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty

RJ-11 a na zadní straně zástrčku.)
Obrázek B-15 Ukázka paralelního rozdělovače

168 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Pokud má počítač dva telefonní porty, nastavte tiskárnu podle následujícího postupu:
Obrázek B-16 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

3

Počítač s modemem

4

Telefon

Nastavení tiskárny na stejné telefonní lince jako počítač se dvěma telefonními porty

1.

Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

2.

Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení

počítače) a telefonní zásuvku. Vytáhněte kabel z telefonní zásuvky a zapojte jej do portu

označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

3.

Připojte telefon k portu označenému jako „OUT“ (výstup) na zadní straně modemu pro

telefonické připojení počítače.

4.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

5.

Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto

nastavení.
POZNÁMKA: Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, tiskárna nebude

moci přijímat faxy.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 169

background image

6.

Vypněte nastavení Automatická odpověď.

7.

Spusťte test faxu.

Na příchozí faxová volání musíte odpovědět osobně, jinak tiskárna nebude moci přijímat faxy.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.