HP Officejet Pro 6830 - Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář

background image

Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář

Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)

Případ B: Nastavení tiskárny pro DSL

Případ C: Nastavení tiskárny pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN

Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince

Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka

Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou

Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez příjmu

hlasového volání)

Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače

Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem

Případ J: Hlasová a faxová linka sdílená s počítačovým modemem a se záznamníkem

Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a

hlasovou poštu

Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář

K úspěšnému faxování musíte vědět, jaká zařízení a služby (pokud nějaké) sdílejí s tiskárnou

telefonní linky. Je to důležité, protože některá ze zařízení v kanceláři může být nutno přepojit přímo

na port na tiskárně a může být nutno změnit některá nastavení faxu, než můžete faxovat.
1.

Určete, zda je váš telefonní systém sériový nebo paralelní.
Další informace naleznete v části Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy).
a.

Sériový typ telefonního systému – viz Nastavení faxu sériového typu.

b.

Paralelní typ telefonního systému – Přejděte na krok 2.

2.

Označte kombinaci vybavení a služeb, které sdílejí vaši faxovou linku.

DSL: Služba DSL (digitální předplatitelská linka) u vaší telekomunikační společnosti. (V

některých zemích/oblastech může být služba DSL nazývána ADSL.)

PBX: Telefonní systém pobočkové ústředny (PBX – Private Branch Exchange).

ISDN: Systém ISDN (Integrated Services Digital Network).

148 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Služba rozlišovacího vyzvánění: Služba rozlišovacího vyzvánění vaší telefonické

společnosti nabízí rozlišení telefonních čísel různými vyzváněcími tóny.

Hlasová volání: Hlasová volání jsou přijímána na stejném telefonním čísle, které budete

používat pro faxová volání na tiskárně.

Modem pro telefonické připojení počítače: Modem pro telefonické připojení počítače je

připojen ke stejné telefonní lince jako tiskárna. Jestliže odpovíte Ano na všechny

následující otázky, pak používáte modem pro telefonické připojení počítače:

Přijímáte faxy přímo do počítačových softwarových aplikací a posíláte je z nich pomocí

telefonického připojení?

Odesíláte a přijímáte zprávy elektronické pošty počítačem prostřednictvím vytáčeného

připojení?

Připojujete z počítače se k síti Internet prostřednictvím vytáčeného připojení?

Záznamník: Telefonní záznamník, který odpovídá na hlasová volání na stejném telefonním

čísle, které budete používat pro faxování na tiskárně.

Služba hlasové pošty: Přihlášení hlasové pošty u vaší telefonické společnosti na stejném

čísle, které používáte pro faxová volání na tiskárně.

3.

Z následující tabulky vyberte kombinaci zařízení a služby dostupné ve vašem domě nebo

kanceláři. Poté vyhledejte doporučené nastavení faxu. Podrobné pokyny pro jednotlivé případy

jsou uvedeny v následujících částech.

POZNÁMKA: Pokud nastavení vaší domácnosti nebo kanceláře není v této části popsáno, nastavte

tiskárnu jako běžný analogový telefon. Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný spolu s

tiskárnou, připojte jeden konec do telefonní zásuvky ve zdi a pak zapojte druhý konec do portu

označeného jako 1-LINE na zadní straně tiskárny. Pokud použijete jiný telefonní kabel, mohou se

vyskytnout potíže s odesíláním a přijímáním faxů.
Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

Další zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou linku

Doporučené nastavení faxu

DSL

PBX

Služba

rozlišovacíh

o

vyzvánění

Hlasová

volání

Modem pro

telefonické

připojení

počítače

Záznamník

Služba

hlasové

pošty

Případ A: Samostatná

faxová linka (nepřijímá

žádná hlasová volání)

Případ B: Nastavení

tiskárny pro DSL

Případ C: Nastavení

tiskárny pro telefonní

systém PBX nebo linku

ISDN

Případ D: Fax se službou

rozlišovacího vyzvánění na

téže lince

Případ E: Sdílená hlasová/

faxová linka

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 149

background image

Další zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou linku

Doporučené nastavení faxu

DSL

PBX

Služba

rozlišovacíh

o

vyzvánění

Hlasová

volání

Modem pro

telefonické

připojení

počítače

Záznamník

Služba

hlasové

pošty

Případ F: Sdílená hlasová/

faxová linka s hlasovou

poštou

Případ G: Faxová linka

sdílená s modemem pro

telefonické připojení

počítače (bez příjmu

hlasového volání)

Případ H: Sdílená linka

hlas/fax s modemem pro

telefonické připojení

počítače

Případ I: Sdílená hlasová/

faxová linka se

záznamníkem

Případ J: Hlasová a faxová

linka sdílená s počítačovým

modemem a se

záznamníkem

Případ K: Sdílená hlasová/

faxová linka s modemem

pro telefonické připojení

počítače a hlasovou poštu