HP Officejet Pro 6830 - Test nastavení faxu

background image

Test nastavení faxu

Nastavení faxu můžete otestovat a zjistit tak stav tiskárny a ujistit se, zda je správně nastavena pro

faxování. Tento test proveďte po dokončení nastavení tiskárny pro faxování. Test provede

následující:

Otestuje hardware faxu.

Ověří, zda je k tiskárně připojen správný telefonní kabel.

Zkontroluje, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu.

Zkontroluje vytáčecí tón.

170 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Zkontroluje, zda je telefonní linka aktivní.

Ověří stav připojení telefonní linky.

Tiskárna vytiskne protokol s výsledky testu. Jestliže test neproběhne úspěšně, zkontrolujte informace

v protokolu jak potíž vyřešit a opakujte test.

Zkouška nastavení faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

1.

Nastavte tiskárnu pro faxování podle konkrétních pokynů pro nastavení doma nebo v kanceláři.

2.

Před spuštěním testu se přesvědčte, že jsou nainstalovány inkoustové tiskové kazety, a do

vstupního zásobníku vložte papír plného formátu.

3.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

4.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

5.

Stiskněte možnost Nástroje a poté možnost Spustit test faxu.
Na displeji tiskárny se zobrazí stav testu a vytiskne se protokol.

6.

Přečtěte si protokol.

Pokud test proběhl úspěšně a potíže s faxováním přetrvávají, zkontrolujte nastavení faxu

uvedené v protokolu a ověřte jeho správnost. Chybějící nebo nesprávné nastavení faxu

může při faxování způsobit problémy.

Pokud při testu dojde k chybě, vyhledejte v protokolu informace o tom, jak potíže odstranit.

CSWW

Test nastavení faxu 171