HP Officejet Pro 6830 - Nastavení a změna kontaktů telefonního seznamu

background image

Nastavení a změna kontaktů telefonního seznamu

Nastavení a změna skupinových kontaktů telefonního seznamu

Odstranění kontaktů telefonního seznamu

Tisk seznamu kontaktů telefonního seznamu

Nastavení a změna kontaktů telefonního seznamu

Faxová čísla můžete uložit jako kontakty telefonního seznamu.

Nastavení kontaktů telefonního seznamu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

2.

Stiskněte možnost Odeslat.

3.

Stiskněte tlačítko (Telefonní seznam).

52 Kapitola 5 Fax

CSWW

background image

4.

Stiskněte tlačítko

(Kontakt telefonního seznamu).

5.

Stisknutím tlačítka

(znaménko plus) přidejte kontakt.

6.

Stiskněte položku Název, zadejte název kontaktu telefonního seznamu a poté stiskněte tlačítko

Hotovo.

7.

Stiskněte položku Faxové číslo, zadejte číslo faxu pro daný kontakt telefonního seznamu a poté

stiskněte tlačítko Hotovo.
POZNÁMKA: Číslo zadejte včetně pauz a jiných potřebných čísel, jako je směrové číslo,

přístupový kód pro přístup na vnější linku (obvykle 0 nebo 9) nebo předčíslí pro meziměstské

hovory.

8.

Stiskněte tlačítko Přidat.

Změna kontaktů telefonního seznamu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

2.

Stiskněte možnost Odeslat.

3.

Stiskněte tlačítko (Telefonní seznam).

4.

Stiskněte tlačítko

(Kontakt telefonního seznamu).

5.

Chcete-li upravit kontakt, stiskněte tlačítko (Upravit).

6.

Stiskněte kontakt telefonního seznamu, který chcete upravit.

7.

Stiskněte položku Název, upravte název kontaktu telefonního seznamu a poté stiskněte tlačítko

Hotovo.

8.

Stiskněte položku Faxové číslo, upravte číslo faxu pro daný kontakt telefonního seznamu a poté

stiskněte tlačítko Hotovo.
POZNÁMKA: Číslo zadejte včetně pauz a jiných potřebných čísel, jako je směrové číslo,

přístupový kód pro přístup na vnější linku (obvykle 0 nebo 9) nebo předčíslí pro meziměstské

hovory.

9.

Stiskněte tlačítko Hotovo.