HP Officejet Pro 6830 - Nastavení a změna skupinových kontaktů telefonního seznamu

background image

Nastavení a změna skupinových kontaktů telefonního seznamu

Jako skupinové kontakty telefonního seznamu můžete uložit skupiny faxových čísel.

Nastavení skupinových kontaktů telefonního seznamu

POZNÁMKA: Než budete moci vytvořit skupinový kontakt telefonního seznamu, musíte již mít

vytvořen alespoň jeden kontakt telefonního seznamu.
1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

2.

Stiskněte možnost Odeslat.

3.

Stiskněte tlačítko (Telefonní seznam).

4.

Stiskněte položku

(Skupinový kontakt telefonního seznamu).

5.

Stisknutím tlačítka

(znaménko plus) přidejte skupinu.

CSWW

Nastavení kontaktů telefonního seznamu 53

background image

6.

Stiskněte položku Název, zadejte název skupiny a poté stiskněte tlačítko Hotovo.

7.

Stiskněte položku Počet členů, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a poté stiskněte

tlačítko Vybrat.

8.

Stiskněte tlačítko Vytvořit.

Změna skupinových kontaktů telefonního seznamu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

2.

Stiskněte možnost Odeslat.

3.

Stiskněte tlačítko (Telefonní seznam).

4.

Stiskněte položku

(Skupinový kontakt telefonního seznamu).

5.

Chcete-li upravit skupinu, stiskněte tlačítko (Upravit).

6.

Stiskněte skupinový kontakt telefonního seznamu, který chcete upravit.

7.

Stiskněte položku Název, upravte název skupinového kontaktu telefonního seznamu a poté

stiskněte tlačítko Hotovo.

8.

Stiskněte položku Počet členů.

9.

Vyberte kontakty telefonního seznamu, které chcete z této skupiny odebrat, nebo stisknutím
tlačítka

(znaménko plus) do skupiny přidejte nový kontakt.

10. Stiskněte tlačítko Hotovo.