HP Officejet Pro 6830 - Tisk seznamu kontaktů telefonního seznamu

background image

Tisk seznamu kontaktů telefonního seznamu

Seznam kontaktů telefonního seznamu si můžete vytisknout.
1.

Vložte do zásobníku papír. Další informace naleznete v tématu Vložení papíru.

2.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

3.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Protokoly.

4.

Stiskněte položku Vytisknout telefonní seznam.

54 Kapitola 5 Fax

CSWW