HP Officejet Pro 6830 - Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení

background image

Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení

Při odesílání faxu pomocí monitorovaného vytáčení uslyšíte z reproduktorů tiskárny tóny volby,

telefonické výzvy a další zvuky. Můžete tak reagovat na výzvy během vytáčení a ovládat rychlost

vytáčení.
TIP: Pokud používáte telefonní kartu a nezadáte dostatečně rychle kód PIN, může tiskárna začít

vysílat faxový signál příliš brzy a služba telefonní karty pak kód PIN nerozpozná. Pro takový případ

můžete kód PIN telefonní karty uložit do kontaktu telefonního seznamu. Další informace naleznete

v části Nastavení kontaktů telefonního seznamu.
POZNÁMKA: Hlasitost musí být zapnuta, jinak vytáčecí tón neuslyšíte.

Odeslání faxu z ovládacího panelu tiskárny pomocí monitorovaného vytáčení

1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace naleznete zde: Vložení předlohy na sklo skeneru nebo zde: Vkládání předloh

do podavače dokumentů.

2.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

3.

Stiskněte tlačítko Odeslat nový fax.

44 Kapitola 5 Fax

CSWW

background image

4.

Stiskněte Černobílé nebo Barevné.

5.

Jakmile uslyšíte oznamovací tón, zadejte číslo pomocí klávesnice na ovládacím panelu tiskárny.

6.

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí.
TIP: Pokud k odeslání faxu používáte telefonní kartu a kód PIN máte uložený jako kontakt

telefonního seznamu, můžete po zobrazení výzvy k zadání kódu PIN stisknout tlačítko

(Telefonní seznam) a použít tak uložený kód PIN z kontaktu telefonního seznamu.
Fax se odešle, když přijímající faxový přístroj odpoví.