HP Officejet Pro 6830 - Odeslání faxu v režimu opravy chyb

background image

Odeslání faxu v režimu opravy chyb

Režim opravy chyb (ECM) brání ztrátě dat vlivem nekvalitní linky, neboť detekuje chyby během

přenosu a automaticky si vyžádá opakované vyslání chybně odeslané části. Telefonní poplatky se

nezvýší, na kvalitních linkách se mohou i snížit. Na nekvalitních linkách ECM prodlouží dobu přenosu

a tím i poplatky, ale přenos je mnohem spolehlivější. Výchozím nastavením je Svítí. ECM vypněte,

jen pokud vede k podstatnému zvýšení poplatků a vy jste ochotni akceptovat nižší kvalitu s tím, že

klesnou poplatky.
Vypnete-li režim opravy chyb:

změní se kvalita a rychlost přenosu odesílaných i přijímaných faxů,

položka Rychlost faxu bude automaticky nastavena na hodnotu Střední,

nebudete již moci odesílat ani přijímat barevné faxy.

Postup změny nastavení režimu opravy chyb z ovládacího panelu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte tlačítko Předvolby.

4.

Stiskem tlačítka Režim opravy chyb můžete režim zapínat a vypínat.

5.

Vyberte Svítí nebo Vypnuto.