HP Officejet Pro 6830 - Odeslání faxu z paměti

background image

Odeslání faxu z paměti

Můžete naskenovat černobílý fax do paměti a poté odeslat fax z paměti. Tato funkce se hodí, když je

faxové číslo, na které chcete fax odeslat, obsazené nebo dočasně nedostupné. Tiskárna skenuje

originály do paměti a odešle je, jakmile je schopna se spojit s faxem adresáta. Poté, co tiskárna

naskenuje všechny stránky do paměti, můžete předlohy ze zásobníku podavače dokumentů nebo

skleněné plochy skeneru odstranit.
POZNÁMKA: Z paměti můžete poslat pouze černobílé faxy.

Odeslání faxu z paměti

1.

Ujistěte se, že je zapnuta funkce Metoda skenování a faxování.
a.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

b.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Předvolby.

c.

Zapněte funkci Metoda skenování a faxování.

2.

Vložte předlohu do podavače dokumentů potištěnou stranou nahoru.
Další informace naleznete zde: Vkládání předloh do podavače dokumentů.

3.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

4.

Stiskněte možnost Odeslat.

5.

Je-li předloha položena na skleněnou plochu skeneru, vyberte možnost Použít skleněnou

plochu.
POZNÁMKA: Pokud zvolíte možnost Použít skleněnou plochu, tiskárna použije metodu pro

odeslání standardního faxu. Další informace o odeslání standardního faxu viz Odeslání

standardního faxu.

6.

Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo a stisknutím tlačítka (Telefonní seznam) vyberte

kontakt z telefonního seznamu nebo číslo dřívějšího odchozího či příchozího volání.

7.

Stiskněte tlačítko Černobílé.
Tiskárna naskenuje předlohy do paměti a odešle fax, jakmile bude faxový přístroj příjemce

dostupný.