HP Officejet Pro 6830 - Odeslání faxu z telefonu

background image

Odeslání faxu z telefonu

Fax můžete odeslat pomocí telefonní linky. To umožňuje před odesláním faxu hovořit s jeho

příjemcem.

Odeslání faxu prostřednictvím telefonní linky

1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru nebo Vkládání předloh do podavače

dokumentů.

2.

Zvolte číslo pomocí klávesnice na telefonu připojeném k tiskárně.
Pokud příjemce telefon zvedne, informujte jej, že po zaznění faxových tónů jeho fax přijme

faxovou zprávu. Pokud volání přijme faxový přístroj, uslyšíte tóny vydávané přijímajícím faxovým

přístrojem.

3.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

4.

Stiskněte tlačítko Odeslat a přijmout.

5.

Stiskněte tlačítko Odeslat fax.

6.

Je-li předloha položena na skleněnou plochu skeneru, vyberte možnost Použít skleněnou

plochu.

7.

Když jste připraveni odeslat fax, stiskněte možnost Černobílé nebo Barevné.
POZNÁMKA: Pokud se objeví výzva, vyberte Odeslat fax.

Během přenosu faxu bude telefonní linka tichá. Pokud chcete pokračovat v hovoru s příjemcem,

nezavěšujte, dokud se přenos faxu nedokončí. Pokud jste již s příjemcem dohovořili, můžete

telefon zavěsit ihned poté, co bude přenos faxu zahájen.