HP Officejet Pro 6830 - Odeslání standardního faxu z počítače

background image

Odeslání standardního faxu z počítače

Dokument můžete odeslat faxem přímo z počítače bez nutnosti jej tisknout.
Pokud chcete tuto funkci použít, musíte mít v počítači nainstalovaný software tiskárny HP, tiskárna

musí být připojena k funkční telefonní lince a funkce faxu musí být nastavena a správně fungovat.

Postup odeslání standardního faxu z počítače (Windows)

1.

Otevřete v počítači dokument, který chcete faxovat.

2.

V používané aplikaci klepněte v nabídce Soubor na možnost Tisk.

3.

Ze seznamu Název vyberte tiskárnu, která v názvu obsahuje slovo „fax“.

4.

Pokud potřebujete změnit nastavení (například vybrat, zda dokument odešlete jako černobílý

nebo barevný fax), klepněte na tlačítko, které otvírá dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na

příslušné softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení

tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.

5.

Pokud jste změnili některá nastavení, klepněte na tlačítko OK.

6.

Klepněte na možnost Tisk nebo OK.

7.

Zadejte faxové číslo nebo jiné informace o příjemci, změňte případná další nastavení faxu

a poté klepněte na možnost Odeslat fax. Tiskárna začne vytáčet faxové číslo a faxovat

dokument.

Postup odeslání standardního faxu z počítače (OS X)

1.

Otevřete na počítači dokument, který chcete faxovat.

2.

V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klepněte na možnost Tisk.

3.

Vyberte tiskárnu, která má v názvu „(Fax)“.

4.

Zadejte faxové číslo nebo jméno ze seznamu kontaktů, ke kterému již bylo přidáno faxové číslo.

5.

Po zadání informací o faxu klikněte na možnost Fax.

CSWW

Odeslání faxu 43