HP Officejet Pro 6830 - Odeslání standardního faxu

background image

Odeslání standardního faxu

Odeslání standardního faxu z počítače

Odeslání faxu z telefonu

Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení

Odeslání faxu z paměti

Posílání faxu více příjemcům

Odeslání faxu v režimu opravy chyb

Odeslání standardního faxu

Z ovládacího panelu tiskárny můžete snadno odeslat jednostránkový či vícestránkový černobílý nebo

barevný fax.
POZNÁMKA: Potřebujete-li vytisknout potvrzení o úspěšném odeslání faxů, aktivujte potvrzování

ještě před odesláním faxů.

42 Kapitola 5 Fax

CSWW

background image

Odeslání standardního faxu z ovládacího panelu tiskárny

1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru nebo Vkládání předloh do podavače

dokumentů.

2.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

3.

Stiskněte možnost Odeslat.

4.

Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.
TIP: Chcete-li do zadávaného faxového čísla přidat mezeru, opakovaně stiskněte tlačítko *,

dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí pomlčka (-).

5.

Stiskněte Černobílé nebo Barevné.
Pokud tiskárna zjistí, že je v podavači dokumentů vložena předloha, odešle dokument na

zadané číslo.
TIP: Pokud příjemce upozorní na nedostatečnou kvalitu faxu, který jste odeslali, můžete změnit

rozlišení nebo kontrast faxu.