HP Officejet Pro 6830 - Posílání faxu více příjemcům

background image

Posílání faxu více příjemcům

Fax můžete odeslat více příjemcům použitím skupinového kontaktu telefonního seznamu, který je

tvořen dvěma nebo více samostatnými příjemci.

CSWW

Odeslání faxu 45

background image

Posílání faxu několika příjemcům s použitím skupinového kontaktu telefonního seznamu

1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace naleznete zde: Vložení předlohy na sklo skeneru nebo zde: Vkládání předloh

do podavače dokumentů.

2.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

3.

Stiskněte možnost Odeslat.

4.

Je-li předloha položena na skleněnou plochu skeneru, vyberte možnost Použít skleněnou

plochu.

5.

Stiskněte tlačítko (Telefonní seznam).

6.

Stiskněte položku

(Skupinový kontakt telefonního seznamu).

7.

Stiskněte název skupinového kontaktu telefonního seznamu.

8.

Stiskněte tlačítko Odeslat fax.
Pokud tiskárna zjistí, že je v podavači dokumentů vložena předloha, odešle dokument na každé

číslo ve skupinovém kontaktu telefonního seznamu.
TIP: Pokud příjemce upozorní na nedostatečnou kvalitu faxu, který jste odeslali, můžete změnit

rozlišení nebo kontrast faxu.