HP Officejet Pro 6830 - Příjem faxu

background image

Příjem faxu

Faxy můžete přijímat automaticky i ručně. Pokud vypnete možnost Automatická odpověď, bude nutné

přijímat faxy ručně. Když zapnete možnost Automatická odpověď (to je výchozí nastavení), tiskárna

46 Kapitola 5 Fax

CSWW

background image

automaticky odpoví na příchozí hovory a přijme faxy po počtu zazvonění nastaveném volbou Zvon.

před odpov.. (Výchozí nastavení volby Zvon. před odpov. je pět zazvonění.)
Pokud přijmete fax formátu Legal nebo ve větším formátu a tiskárna právě není nastavena na použití

papíru formátu Legal, tiskárna fax zmenší, aby se vešel na vložený papír. Pokud jste funkci

Automatické zmenšení vypnuli, tiskárna fax vytiskne na dvě stránky.
POZNÁMKA: Kopírujete-li dokument v době příchodu faxu, fax bude uložen v paměti tiskárny,

dokud nebude kopírování dokončeno.