HP Officejet Pro 6830 - Blokování faxových čísel

background image

Blokování faxových čísel

Pokud si u telefonní společnosti objednáte službu oznámení ID volajícího, můžete blokovat konkrétní

čísla, z nichž nebudou přijímána faxová volání. Při přijetí faxu tiskárna porovná číslo volajícího se

seznamem blokovaných čísel a určí, zda fax přijmout nebo ne. Pokud je číslo volajícího na seznamu

blokovaných faxových čísel, fax se nepřijme. (Maximální počet čísel, která lze blokovat, se u různých

modelů zařízení liší.)

CSWW

Příjem faxu 49

background image

POZNÁMKA: Tato funkce není podporována ve všech zemích/oblastech. Není-li funkce ve vaší

zemi nebo oblasti podporována, položka Blokování nežádoucích faxů se v nabídce Předvolby

nezobrazí.
POZNÁMKA: Jestliže do seznamu ID volajícího nejsou přidána žádná telefonní čísla, předpokládá

se, že nemáte službu ID volajícího.
Konkrétní faxová čísla můžete blokovat přidáním do seznamu nevyžádaných faxů, odblokovat je

odebráním ze seznamu nevyžádaných faxů a vytisknout seznam blokovaných faxových čísel.

Přidání čísla do seznamu nežádoucích faxových čísel

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte tlačítko Předvolby.

4.

Stiskněte tlačítko Blokování nežádoucích faxů.

5.

Stiskněte tlačítko + (znaménko plus).

6.

Proveďte jeden z následujících kroků.

Chcete-li vybrat číslo faxu, které chcete blokovat, ze seznamu historie volání, stiskněte

tlačítko (Historie volání).

Ručně zadejte faxové číslo, které chcete blokovat, a stiskněte tlačítko Přidat.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda jste zadali faxové číslo, které je zobrazeno na displeji

ovládacího panelu, a nikoli faxové číslo, které je zobrazeno v záhlaví přijatého faxu, neboť tato

čísla se mohou lišit.

Odstranění čísel ze seznamu nežádoucích faxových čísel

Až budete chtít blokování faxového čísla zrušit, můžete jej ze seznamu nežádoucích faxových čísel

odebrat.
1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte tlačítko Předvolby.

4.

Stiskněte tlačítko Blokování nežádoucích faxů.

5.

Stiskněte číslo, které chcete odstranit, a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

Tisk seznamu nežádoucích faxových čísel

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Protokoly.

3.

Stiskněte tlačítko Tisk sestav faxů.

4.

Stiskněte možnost Protokol blokovaných faxových čísel.

5.

Stisknutím možnosti Tisk zahájíte tisk.