HP Officejet Pro 6830 - Nastavení záložního faxu

background image

Nastavení záložního faxu

Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti

Předávání faxů na jiné číslo

Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů

Blokování faxových čísel

Příjem faxů pomocí nástroje HP Digital Fax

Příjem faxu ručně

Pokud právě telefonujete, může vám osoba, se kterou mluvíte, poslat fax, aniž by se přerušilo

telefonické spojení. Můžete zvednout sluchátko a hovořit, nebo poslouchat faxové tóny.
Faxy můžete přijímat ručně prostřednictvím telefonu, který je přímo připojen k tiskárně (k portu 2-

EXT).

Ruční příjem faxu

1.

Zkontrolujte, že je tiskárna zapnuta a v hlavním zásobníku je vložen papír.

2.

Ze zásobníku automatického podavače vyjměte všechny předlohy.

3.

Nastavte pro parametr Zvon. před odpov. vyšší hodnotu, která vám umožní odpovědět na

příchozí volání dříve, než odpoví tiskárna. Případně vypněte funkci Automatická odpověď, takže

tiskárna nebude automaticky odpovídat na příchozí volání.

4.

Pokud právě hovoříte s příjemcem faxu, sdělte mu, aby na svém faxovém přístroji stiskl tlačítko

Úvodní pokyny.

5.

Pokud uslyšíte faxové tóny vysílané odesílajícím faxovým přístrojem, proveďte následující krok:
a.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax, poté možnost Odeslat a

přijmout a nakonec možnost Přijmout nyní.

b.

Když tiskárna začne přijímat fax, můžete telefon zavěsit nebo zůstat na lince. Telefonní

linka je během přenosu faxu tichá.

Nastavení záložního faxu

V závislosti na předvolbách a požadavcích na zabezpečení můžete tiskárnu nastavit tak, aby

ukládala všechny přijaté faxy, jen faxy přijaté během chybového stavu tiskárny, nebo aby neukládala

žádné přijaté faxy.

CSWW

Příjem faxu 47

background image

Postup pro nastavení záložního faxu z ovládacího panelu tiskárny

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte tlačítko Předvolby.

4.

Stiskněte Záložní příjem faxu.

5.

Stiskněte požadované nastavení.

Svítí

Výchozí nastavení. Je-li režim funkce Záložní fax nastaven na hodnotu Svítí, tiskárna

ukládá všechny přijaté faxy do paměti. To vám umožňuje opětovně tisknout až 30

posledních faxů uložených v paměti.

POZNÁMKA: Pokud má tiskárna nedostatek paměti, nejstarší vytištěné faxy se při příjmu

nových faxů přepíší. Pokud je paměť plná nevytištěných faxů, přestane tiskárna odpovídat

na příchozí faxová volání.

POZNÁMKA: Přijmete-li příliš velký fax, například velmi podrobnou barevnou fotografii,

nelze jej kvůli paměťovým omezením uložit do paměti.

Pouze při chybě

V důsledku toho bude tiskárna ukládat faxy do paměti pouze v případě, že se dostane do

chybového stavu, který jí nedovolí faxy vytisknout (například když v tiskárně dojde papír).

Tiskárna i nadále ukládá příchozí faxy, pokud je místo v paměti. (Pokud se paměť zaplní,

tiskárna přestane odpovídat na příchozí faxová volání.) Až bude chybový stav vyřešen,

vytisknou se automaticky faxy uložené v paměti a poté se z paměti odstraní.

Vypnuto

Faxy se nikdy neukládají do paměti. Funkci Záložní fax může být vhodné vypnout,

například z bezpečnostních důvodů. Pokud se vyskytne chyba, která tiskárně brání v tisku

(například když v tiskárně dojde papír), přestane tiskárna odpovídat na příchozí faxová

volání.