HP Officejet Pro 6830 - Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti

background image

Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti

Přijaté faxy, které nebyly vytištěny, jsou uloženy v paměti.
POZNÁMKA: Jakmile se paměť faxu zaplní, tiskárna nebude moci přijímat nové faxy, dokud obsah

paměti nevytisknete nebo neodstraníte. Někdy může být vhodné z bezpečnostních důvodů nebo

z důvodů ochrany soukromí všechny faxy z paměti odstranit.
V závislosti na velikosti faxů v paměti lze vytisknout až 30 naposledy vytisknutých faxů, pokud jsou

dosud uloženy. Můžete například znovu vytisknout faxy, jejichž výtisky jste ztratili.

Postup opakovaného tisku faxů uložených v paměti z ovládacího panelu

1.

Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír. Další informace naleznete v tématu

Vložení papíru.

2.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax.

3.

Stiskněte možnost Dotisk.
Faxy se vytisknou v opačném pořadí, než v jakém byly přijaty. Naposledy přijatý fax se vytiskne

první apod.

4.

Pokud chcete zastavit opakovaný tisk faxů z paměti, stiskněte

(Storno).