HP Officejet Pro 6830 - Úprava nastavení nástroje HP Digital Fax

background image

Úprava nastavení nástroje HP Digital Fax

Požadavky pro nástroj HP Digital Fax

Cílová složka počítače musí být neustále dostupná. Cílový počítač musí být též zapnutý, faxy

nebudou ukládány, pokud bude počítač v režimu spánku nebo v úsporném režimu.

Papír musí být vložen do vstupního zásobníku. Další informace naleznete v tématu Vložení

papíru.

Aktivace nástroje HP Digital Fax

Postup nastavení nástroje HP Digital Fax (Windows)

1.

Spusťte software tiskárny HP. Další informace naleznete v tématu Spusťte software tiskárny HP

(Windows).

2.

Klikněte na položku Tisk, skenování a kopírování a poté na položku Průvodce nastavením

digitálního faxu HP.

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Postup nastavení nástroje HP Digital Fax (OS X)

1.

Otevřete nástroj HP Utility. Další informace naleznete v tématu HP Utility (OS X).

2.

Zvolte tiskárnu.

3.

Klepněte na možnost Archiv digitálního faxu v části Nastavení faxu.

Úprava nastavení nástroje HP Digital Fax

Pomocí ovládacího panelu tiskárny můžete deaktivovat nástroj HP Digital Fax a zakázat tisk faxů.

Změna nastavení z ovládacího panelu tiskárny

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte možnost Předvolby a poté HP Digital Fax.

4.

Vyberte nastavení, které chcete změnit. Můžete změnit následující nastavení:

Tisk faxu: Pomocí této možnosti můžete tisknout faxy při jejich přijetí. Pokud vypnete tisk,

barevné faxy se budou stále tisknout.

Vypnutí nástroje HP Digital Fax: Tato možnost umožňuje vypnout nástroj HP Digital Fax.

CSWW

Příjem faxu 51

background image

POZNÁMKA: Nástroj HP Digital Fax můžete zapnout pomocí softwaru tiskárny HP

v počítači.

Úprava nastavení pomocí softwaru tiskárny HP(Windows)

1.

Spusťte software tiskárny HP. Další informace naleznete v tématu Spusťte software tiskárny HP

(Windows).

2.

Klikněte na položku Tisk, skenování a kopírování a poté na položku Průvodce nastavením

digitálního faxu HP.

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Úprava nastavení pomocí softwaru tiskárny HP(OS X)

1.

Otevřete nástroj HP Utility. Další informace naleznete v tématu HP Utility (OS X).

2.

Zvolte tiskárnu.

3.

Klepněte na možnost Archiv digitálního faxu v části Nastavení faxu.

Vypnutí nástroje HP Digital Fax

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte možnost Předvolby a poté HP Digital Fax.

4.

Stiskněte položku Vypnout funkci digitálního faxu HP.

5.

Stiskněte možnost Ano.