HP Officejet Pro 6830 - Předávání faxů na jiné číslo

background image

Předávání faxů na jiné číslo

Tiskárnu můžete nastavit tak, aby faxy předávala na jiné faxové číslo. Všechny faxy budou předávány

černobíle bez ohledu na to, jak byly zaslány původně.

48 Kapitola 5 Fax

CSWW

background image

Společnost HP doporučuje, abyste si ověřili, zda číslo, na které předáváte faxy, je funkční faxovou

linkou. Přesvědčte se o funkčnosti přístroje, který má přijímat předávané faxy, odesláním zkušebního

faxu.

Předávání faxů pomocí ovládacího panelu tiskárny

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte tlačítko Předvolby.

4.

Stiskněte možnost Předávání faxů.

5.

Stiskněte Zapnuto (Tisknout a předat), pokud chcete fax tisknout a předat, nebo vyberte

Zapnuto (Předat), pokud chcete fax předat.
POZNÁMKA: Pokud tiskárna nedokáže fax předat určenému faxovému přístroji (například

protože není zapnut), tiskárna fax vytiskne. Pokud tiskárnu nastavíte na tisk chybového

protokolu přijatých faxů, vytiskne také chybový protokol.

6.

Po zobrazení výzvy zadejte číslo faxového přístroje, který bude předávané faxy přijímat, a poté

stiskněte tlačítko Hotovo. U všech následujících výzev zadejte požadované informace: datum

začátku, čas začátku, datum konce a čas konce.

7.

Předávání faxů je aktivováno. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr možnosti.
Pokud tiskárna při zapnuté funkci Předávání faxů ztratí napájení, nastavení Předávání faxů

a telefonní číslo zůstanou uloženy. Po obnově napájení tiskárny je předávání faxů stále ve stavu

Svítí.
POZNÁMKA: Předávání faxů můžete zrušit volbou Vypnuto v nabídce Předávání faxů.