HP Officejet Pro 6830 - Použití protokolů

background image

Použití protokolů

Tiskárnu lze nastavit tak, aby se ke každému přijatému či odeslanému faxu automaticky vytiskly

protokoly o chybách a potvrzení. V případě potřeby lze protokoly také vytisknout ručně. Tyto

protokoly obsahují užitečné informace o tiskárně.
Ve výchozím nastavení vytiskne tiskárna protokol pouze v tom případě, že nastaly potíže s

odesíláním nebo příjmem faxu. Po každé transakci se na displeji ovládacího panelu krátce zobrazí

hlášení s potvrzením, že byl fax úspěšně odeslán.

CSWW

Protokol Fax over Internet 59

background image

POZNÁMKA: Pokud jsou protokoly nečitelné, můžete zkontrolovat odhadované hladiny inkoustu na

ovládacím panelu softwaru HP. Další informace naleznete v části Kontrola odhadovaných hladin

inkoustu.
POZNÁMKA: Varování a ukazatele hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze

k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu

náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte

měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou tiskové hlavy a inkoustové kazety v dobrém stavu a řádně

nainstalovány. Další informace naleznete v tématu Práce s inkoustovými kazetami.
Tato část obsahuje následující témata: