HP Officejet Pro 6830 - Tisk protokolů potvrzení faxů

background image

Tisk protokolů potvrzení faxů

Tisk chybových protokolů faxů

Tisk a zobrazení protokolu faxů

Vymazání protokolu faxu

Tisk detailů poslední faxové transakce

Tisk Protokolu ID volajících

Zobrazení Historie volání

Tisk protokolů potvrzení faxů

Při odeslání faxu nebo při odeslání či přijetí jakéhokoli faxu je možné vytisknout potvrzení o příjmu.

Výchozím nastavením je hodnota Zapnuto (odeslání faxu). Pokud je tato funkce vypnuta, na

ovládacím panelu se po každém odeslání nebo přijetí faxu zobrazí potvrzující zpráva.
POZNÁMKA: Můžete přidat obrázek první strany faxu na Protokol potvrzení faxu, pokud vyberete

možnost Zapnuto (Odeslat fax) nebo Zapnuto (odeslání a příjem faxu), a pokud faxujete skenovanou

předlohu z paměti nebo používáte možnost Skenovat a faxovat.

Zapnutí potvrzení faxu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

3.

Stiskněte možnost Protokoly a poté možnost Potvrzovací protokol.

4.

Stisknutím vyberte jednu z následujících možností:

Vypnuto

Netiskne při úspěšném odesílání a přijímání faxů žádné potvrzení. Toto je výchozí

nastavení.

Zapnuto (Odeslat fax)

Vytiskne potvrzení faxu při každém odeslaném faxu.

Zapnuto (Přijmout fax)

Vytiskne potvrzení faxu při každém přijatém faxu.

Zapnuto (odeslání

a příjem faxu)

Vytiskne potvrzení faxu při každém odeslaném a přijatém faxu.

Pokud chcete mít v protokolu obrázek faxu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Nastavení faxu.

60 Kapitola 5 Fax

CSWW

background image

3.

Stiskněte možnost Protokoly a poté možnost Potvrzovací protokol.

4.

Stiskněte Zapnuto (Odeslat fax) nebo Zapnuto (odeslání a příjem faxu).

5.

Stiskněte možnost Potvrzení faxu s obrázkem.