HP Officejet Pro 6830 - Nastavení možností opakované volby

background image

Nastavení možností opakované volby

Pokud tiskárna nedokázala odeslat fax, protože faxový přístroj neodpověděl nebo byl obsazen,

tiskárna volá znovu podle nastavení opakované volby. Zapnutí nebo vypnutí těchto voleb proveďte

následujícím postupem.

Opakovaná volba při obsazené lince: Pokud je zapnuta tato možnost, tiskárna automaticky

opakuje volbu, pokud je příjemce obsazen. Výchozím nastavením je hodnota Svítí.

Opět. vyt. při nedost.: Pokud je zapnuta tato volba, tiskárna automaticky opakuje volbu, pokud

fax příjemce neodpovídá. Výchozím nastavením je hodnota Vypnuto.

Opakovaná volba při problémech s připojením: Pokud je tato možnost zapnuta, tiskárna bude

automaticky opakovat volbu v případě, že došlo k problému při připojování k faxu příjemce.

Opakovaná volba při problémech s připojením funguje pouze při odesílání faxů z paměti.

Výchozím nastavením je hodnota Svítí.

Nastavení možností opakované volby

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Předvolby.

CSWW

Změna nastavení faxu 57

background image

3.

Stiskněte tlačítko Automatická opakovaná volba.

4.

Stiskněte položku Opakovaná vol. při obsaz. lince, Neodpovídá - opakovat volbu nebo

Opakovaná volba při problémech s připojením a poté vyberte odpovídající možnosti.