HP Officejet Pro 6830 - Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu

background image

Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu

Zapnete-li nastavení Automatická odpověď, můžete zadat počet zazvonění, po kterém zařízení

automaticky přijme příchozí volání.
Nastavení Zvon. před odpov. je důležité, pokud je záznamník připojen ke stejné telefonní lince jako

tiskárna, protože chcete, aby záznamník přijal hovor dříve než tiskárna. Počet zazvonění před

odpovědí tiskárny by měl být vyšší než počet zazvonění před odpovědí záznamníku.
Nastavte například záznamník na malý počet zazvonění před odpovědí a tiskárnu na maximální

počet zazvonění před odpovědí. (Maximální počet zazvonění se v jednotlivých zemích a oblastech

liší.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a tiskárna bude sledovat linku. Jestliže tiskárna

zjistí tóny faxu, tiskárna přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená

příchozí zprávu.

Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Předvolby.

3.

Stiskněte tlačítko Zvon. před odpov..

4.

Stiskem vyberte počet vyzvánění.

5.

Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Hotovo.