HP Officejet Pro 6830 - Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď)

background image

Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď)

Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu

Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění

Nastavení typu volby

Nastavení možností opakované volby

Nastavení rychlosti faxu

Nastavení hlasitosti faxu

Konfigurace záhlaví faxu

Záhlaví faxu uvádí na začátku každého odeslaného faxu vaše jméno a faxové číslo. Společnost HP

doporučuje nastavit záhlaví faxu pomocí softwaru HP dodávaného s tiskárnou. Záhlaví faxu můžete

také nastavit z ovládacího panelu tiskárny dle následujícího popisu.
POZNÁMKA: V některých zemích/oblastech je záhlaví faxu zákonem předepsaným požadavkem.

Nastavení nebo změna záhlaví faxu

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Předvolby.

3.

Stiskněte Záhlaví faxu.

4.

Zadejte své jméno nebo název společnosti a stiskněte tlačítko Hotovo.

5.

Zadejte své faxové číslo a stiskněte možnost tlačítko Hotovo.

Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď)

Režim odpovědi určuje, zda tiskárna odpoví či neodpoví na příchozí volání.

Zapněte nastavení Automatická odpověď, chcete-li, aby tiskárna odpovídala na faxy

automaticky. Tiskárna bude automaticky odpovídat na všechna příchozí volání a faxy.

Vypněte nastavení Automatická odpověď, chcete-li přijímat faxy ručně. Při přijímání příchozích

faxových volání pak musíte být osobně přítomni, jinak tiskárna fax nepřijme.

Nastavení režimu odpovědi

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Předvolby.

3.

Stisknutím možnosti Automatická odpověď tuto funkci zapněte nebo vypněte.

K této funkci získáte přístup také stisknutím tlačítka

(Stav faxu) na úvodní obrazovce.

CSWW

Změna nastavení faxu 55