HP Officejet Pro 6830 - Nastavení typu volby

background image

Nastavení typu volby

Tento postup slouží k nastavení režimu tónové nebo pulsní volby. Výchozí nastavení z výroby je

volba Tónová. Ponechejte toto nastavení a změňte je jen tehdy, když jste si jisti, že vaše telefonní

linka nemůže použít tónovou volbu.
POZNÁMKA: Možnost pulsní volby není dostupná ve všech zemích či oblastech.

Nastavení typu volby

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte Nastavení faxu a poté Předvolby.

3.

Stiskněte možnost Typ vytáčení.

4.

Stisknutím vyberte Tónová volba nebo Pulsní volba.