HP Officejet Pro 6830 - Kopírování

background image

Kopírování a skenování

Kopírování

Skenování

Kopírování

Kopírování dokumentů

1.

Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír. Další informace naleznete v tématu

Vložení papíru.

2.

Vložte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace naleznete v tématu Vložení předlohy na sklo skeneru nebo Vkládání předloh

do podavače dokumentů.

3.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Kopírování.

4.

Procházením nahoru nebo dolů můžete určit počet kopií.
TIP: Pokud budete chtít tato nastavení uložit jako výchozí i pro budoucí úlohy, stiskněte na

displeji ovládacího panelu tiskárny možnost Kopírování, (Nastavení kopírování) a poté

vyberte položku Uložit aktuální nastavení.

5.

Stisknutím tlačítka Černobílé nebo Barevné zahájíte kopírování.

Nastavení kopírování

Kopírování můžete upravit pomocí řady nastavení dostupných na ovládacím panelu tiskárny.
V nabídce Kopírovat vyberte možnost (Nastavení kopírování) a změňte požadovaná nastavení.

Oboustranný

Kopírování dokladu

Kvalita

Světlejší/tmavší

Změnit velikost

Kompletovat

Posunout okraje

Vylepšení

Uložit aktuální nastavení

Obnovit nastavení

CSWW

Kopírování 33