HP Officejet Pro 6830 - Nastavení funkce Skenování do e-mailu

background image

Nastavení funkce Skenování do e-mailu

Používání funkce skenování do e-mailu

Změna nastavení účtu

Nastavení funkce Skenování do e-mailu

Nastavení funkce Skenování do e-mailu

1.

Povolte v tiskárně webové služby. Další informace naleznete v tématu Nastavení webových

služeb.

2.

Stiskněte tlačítko Skenovat a poté tlačítko E-mail.

3.

Na uvítací obrazovce stiskněte tlačítko Pokračovat.

4.

Stiskněte pole E-mail:, zadejte e-mailovou adresu a poté stiskněte tlačítko Hotovo.

5.

Stiskněte tlačítko Pokračovat.

6.

Na zadanou e-mailovou adresu bude odeslán kód PIN. Stiskněte tlačítko Pokračovat.

7.

Stiskněte položku PIN, zadejte kód PIN a poté možnost Hotovo.

8.

V závislosti na tom, jak má tiskárna ukládat vaše přihlašovací údaje, vyberte možnost Uložit e-

mail nebo Automatické přihlášení.

9.

Vyberte typ skenování stisknutím možnosti Fotografie nebo Dokument.

36 Kapitola 4 Kopírování a skenování

CSWW

background image

10. V případě fotografií vyberte nastavení skenování a stiskněte tlačítko Pokračovat.

V případě dokumentů pokračujte dalším krokem.

11. Zkontrolujte údaje e-mailové schránky a stiskněte tlačítko Pokračovat.
12. Stiskněte možnost Skenování do e-mailu.
13. Po dokončení skenování stiskněte tlačítko OK a poté možnost Ano, pokud chcete odeslat další

e-mail, nebo Ne, pokud jste hotovi.