HP Officejet Pro 6830 - Používání funkce skenování do e-mailu

background image

Používání funkce skenování do e-mailu

Použití funkce Skenování do e-mailu

1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů. Další informace naleznete v tématu Vložení předlohy na sklo skeneru

nebo Vkládání předloh do podavače dokumentů.

2.

Stiskněte tlačítko Skenovat a poté tlačítko E-mail.

3.

Na displeji ovládacího panelu vyberte účet, který chcete použít, a stiskněte tlačítko Pokračovat.
POZNÁMKA: Pokud účet nemáte, vyberte možnost Můj účet není uveden. Budete vyzváni

k zadání e-mailové adresy a obdržíte kód PIN.

4.

Zadejte kód PIN, pokud o to budete požádáni.

5.

Vyberte typ skenování stisknutím možnosti Fotografie nebo Dokument.

6.

V případě fotografií vyberte nastavení skenování a stiskněte tlačítko Pokračovat.
V případě dokumentů pokračujte dalším krokem.

7.

Přidávat a odebírat příjemce můžete po stisknutí tlačítka Změnit příjemce. Po dokončení úprav

stiskněte tlačítko Hotovo.

8.

Zkontrolujte údaje e-mailové schránky a stiskněte tlačítko Pokračovat.

9.

Stiskněte možnost Skenování do e-mailu.

10. Po dokončení skenování stiskněte tlačítko OK a poté možnost Ano, pokud chcete odeslat další

e-mail, nebo Ne, pokud jste hotovi.