HP Officejet Pro 6830 - Skenování do paměťového zařízení

background image

Skenování do paměťového zařízení

Z ovládacího panelu tiskárny můžete skenovat přímo na jednotku USB flash bez nutnosti použít

počítač nebo software HP dodaný s tiskárnou.
POZNÁMKA: Pomocí softwaru tiskárny HP můžete skenovat dokumenty jako upravitelný text. Další

informace naleznete v tématu Skenování dokumentů ve formě upravitelného textu.

Skenování předlohy do paměťového zařízení z ovládacího panelu tiskárny

1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru nebo Vkládání předloh do podavače

dokumentů.

2.

Vložte jednotku USB flash. Další informace naleznete v části Připojení jednotky USB flash.

3.

Stiskněte možnost Skenování a potom vyberte možnost Paměťové zařízení.

4.

Proveďte změny možností skenování dle potřeby.

5.

Stiskněte tlačítko Skenovat.