HP Officejet Pro 6830 - Skenování pomocí funkce Webscan

background image

Skenování pomocí funkce Webscan

Webscan je funkce integrovaného webového serveru, která umožňuje skenování fotografií

a dokumentů z tiskárny do počítače pomocí webového prohlížeče.
Tato funkce je dostupná i pokud jste na počítač nenainstalovali software tiskárny.
Další informace naleznete v tématu Integrovaný webový server.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení je služba Webscan vypnuta. Tuto funkci můžete povolit

v rámci serveru EWS.
Pokud nemůžete otevřít funkci Webscan v serveru EWS, je možné, že ji váš správce sítě vypnul.

Další informace vám poskytne správce sítě nebo osoba, která síť nastavovala.

Povolení funkce Webscan

1.

Spusťte integrovaný webový server. Další informace naleznete v tématu Integrovaný webový

server.

2.

Klikněte na kartu Nastavení.

3.

V části Zabezpečení klikněte na možnost Nastavení správce.

4.

Funkci Webscan aktivujete výběrem možnosti Webscan.

5.

Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Skenování pomocí funkce Webscan

Při skenování pomocí funkce Webscan lze upravit základní možnosti skenování. Pokud chcete využít

dalších možností nebo funkcí skenování, používejte ke skenování software tiskárny HP.
1.

Položte předlohu potištěnou stranou dolů na sklo skeneru nebo potištěnou stranou nahoru do

podavače dokumentů.
Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru nebo Vkládání předloh do podavače

dokumentů.

2.

Spusťte integrovaný webový server. Další informace naleznete v tématu Integrovaný webový

server.

3.

Klikněte na kartu Skenování.

4.

V levém podokně klikněte na položku Webscan, proveďte potřebná nastavení a poté klikněte na

tlačítko Skenovat.

TIP: Pokud chcete skenovat dokumenty jako upravitelný text, musíte nainstalovat software HP

dodaný s tiskárnou. Další informace naleznete v tématu Skenování dokumentů ve formě

upravitelného textu.