HP Officejet Pro 6830 - HP Utility (OS X)

background image

HP Utility (OS X)

Integrovaný webový server

Panel nástrojů (Windows)

Nástroj Toolbox podává informace o údržbě tiskárny.
POZNÁMKA: Nástroj Toolbox lze instalovat z CD se softwarem HP, pokud počítač splňuje

systémové požadavky. Systémové požadavky naleznete v souboru Readme, který se nachází na

disku CD se softwarem tiskárny HP dodaném společně s tiskárnou.

Otevření panelu nástrojů

1.

V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:

Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte

název tiskárny.

Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu

aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny.

Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start,

vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny

a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny.

2.

Klikněte na možnost Tisk, skenování a kopírování.

3.

Klikněte na tlačítko Údržba tiskárny.

HP Utility (OS X)

Software HP Utility obsahuje nástroje pro konfiguraci nastavení tisku, kalibraci tiskárny, objednávání

spotřebního materiálu online a vyhledávání informací na webové stránce podpory.
POZNÁMKA: Funkce dostupné v rámci nástroje HP Utility závisí na vybrané tiskárně.
Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování.

Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní

inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Tiskovou kazetu nemusíte měnit,

dokud bude kvalita tisku přijatelná.
Dvakrát klikněte na nástroj HP Utility ve složce Hewlett-Packard v adresáři Aplikace v nejvyšší úrovni

pevného disku.

80 Kapitola 9 Nástroje správy tiskárny

CSWW