HP Officejet Pro 6830 - Spuštění integrovaného webového serveru

background image

Spuštění integrovaného webového serveru

Zámek ovládacího panelu

Integrovaný webový server nelze otevřít

Soubory cookies

Zabudovaný webový server (EWS) vloží při procházení na jednotku pevného disku velmi malé

textové soubory (cookies). Tyto soubory umožní serveru EWS rozpoznat počítač při vaší příští

návštěvě. Pokud jste například nakonfigurovali jazyk serveru EWS, soubor cookies vám pomůže

zapamatovat si, který jazyk jste vybrali, takže se při dalším přístupu na server EWS stránky zobrazí v

daném jazyce. Některé soubory cookie (například soubor cookie se zákaznickými předvolbami) jsou

uloženy v počítači, dokud je ručně nesmažete.
Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby soubory cookies přijímal, nebo tak, aby zobrazil výzvu při

každém nabídnutí souboru cookies. Tímto způsobem máte možnost se u jednotlivých souborů

cookies rozhodnout, zda je přijmete nebo odmítnete. Pomocí prohlížeče také můžete nežádoucí

soubory cookie odebrat.
Pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, v závislosti na zařízení dojde k zakázání jedné nebo

více z následujících funkcí:

Použití některých průvodců nastavením

zapamatování jazykového nastavení prohlížeče EWS,

přizpůsobení domovské stránky EWS Domů.

Informace o změně nastavení osobních údajů a souborů cookies a o zobrazení nebo odstranění

souborů cookies získáte v dokumentaci k webovému prohlížeči.

Spuštění integrovaného webového serveru

K vestavěnému webovému serveru lze získat přístup prostřednictvím sítě nebo funkce HP Wireless

Direct.

Otevření integrovaného webového serveru prostřednictvím sítě

1.

IP adresu nebo název hostitele tiskárny zjistíte na stránce konfigurace sítě.
Další informace naleznete v tématu Stránka s konfigurací sítě.

2.

V podporovaném webovém prohlížeči na svém počítači zadejte adresu IP nebo název hostitele

přiřazený tiskárně.
Pokud je adresa IP například 123.123.123.123, musíte ve webovém prohlížeči napsat

následující adresu: http://123.123.123.123

CSWW

Integrovaný webový server 81

background image

Postup spuštění integrovaného webového serveru pomocí HP Wireless Direct

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko

(HP Wireless Direct).

2.

Pokud je na displeji uvedeno, že je funkce HP Wireless Direct nastavena na možnost Vypnuto,

stiskem tlačítka HP Wireless Direct ji zapněte.

3.

V počítači s bezdrátovým připojením zapněte bezdrátové připojení, vyhledejte název sítě HP

Wireless Directa připojte se k ní. Jestliže je zabezpečení HP Wireless Direct aktivní, zadejte po

vyzvání heslo HP Wireless Direct.

4.

V podporovaném internetovém prohlížeči zadejte následující adresu: http://
192.168.223.1.