HP Officejet Pro 6830 - První kroky

background image

První kroky

Nastavení tiskárny v bezdrátové síti

Změna typu připojení

Test bezdrátového připojení

Zapnutí bezdrátového připojení tiskárny

POZNÁMKA: Máte-li potíže s připojením tiskárny, viz část K tiskárně se nelze bezdrátově připojit.

TIP: Další informace o nastavení a používání tiskárny bezdrátově získáte v centru bezdrátového

tisku HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

První kroky

Ujistěte se v následujícím:

Tiskárna není připojena k síti pomocí Ethernetového kabelu.

Bezdrátová síť je nastavená a funkční.

Zkontrolujte, zda je tiskárna ve stejné síti (podsíti) jako počítače, které ji využívají.

Při připojování k tiskárně můžete být vyzváni k zadání názvu bezdrátové sítě (SSID) a hesla

bezdrátové sítě.

Název bezdrátové sítě identifikuje vaši bezdrátovou síť.

Heslo bezdrátové sítě umožňuje zabránit ostatním uživatelům v připojení k vaší bezdrátové síti

bez příslušných oprávnění. V závislosti na požadované úrovni zabezpečení může vaše

bezdrátová síť využívat buď přístupové heslo WPA, nebo klíč WEP.

Pokud jste název sítě nebo bezpečnostní heslo od doby, kdy byla bezdrátová síť nastavena,

neměnili, můžete tyto informace v některých případech najít na zadní straně bezdrátového

směrovače.
Jestliže název sítě nebo bezpečnostní heslo nemůžete najít a ani si na tyto informace nemůžete

vzpomenout, projděte si dokumentaci k počítači nebo bezdrátovému směrovači. Pokud přesto tyto

informace není možné nijak získat, kontaktujte správce sítě nebo toho, kdo bezdrátovou síť

instaloval.

CSWW

Nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci 73