HP Officejet Pro 6830 - Zapnutí bezdrátového připojení tiskárny

background image

Zapnutí bezdrátového připojení tiskárny

Když je funkce bezdrátového připojení zapnuta, modrá kontrolka bezdrátového připojení na

ovládacím panelu tiskárny svítí.
POZNÁMKA: Připojení kabelu Ethernet k tiskárně automaticky vypne bezdrátové připojení

a odpovídající kontrolka zhasne.
1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení a poté možnost Nastavení sítě.

2.

Stiskněte Nastavení bezdrátového připojení.

3.

Funkci můžete zapnout nebo vypnout tlačítkem Bezdrátová.