HP Officejet Pro 6830 - Změna typu připojení

background image

postupujte podle pokynů v části Změna typu připojení a nastavte tiskárnu pro bezdrátovou síť.

Změna typu připojení

Jakmile jste nainstalovali software tiskárny HP a připojili tiskárnu k počítači nebo síti, můžete pomocí

tohoto softwaru změnit typ připojení (například z připojení přes rozhraní USB na bezdrátové

připojení).
POZNÁMKA: Připojením kabelu Ethernet zakážete bezdrátové připojení tiskárny.

Změna z připojení Ethernet na bezdrátové připojení (Windows)

1.

Odpojte kabel sítě Ethernet od tiskárny.

2.

Navažte bezdrátové spojení spuštěním průvodce nastavením bezdrátového spojení. Další

informace naleznete v tématu Nastavení tiskárny v bezdrátové síti.
Po instalaci spusťte software tiskárny. Další informace naleznete v části Spusťte software

tiskárny HP (Windows).

Přechod od připojení USB k bezdrátové síti (Windows)

Než budete pokračovat, projděte si seznam na adrese První kroky.
1.

V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:

Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky, vyberte název

tiskárny a poté klikněte na položku Nástroje.

Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu

aplikací klikněte na položku Všechny aplikace , klikněte na ikonu s názvem tiskárny a poté

klikněte na možnost Nástroje.

Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start,

vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP a poté na složku tiskárny.

2.

Klepněte na položku Nastavení a software tiskárny.

3.

Vyberte možnost Převést tiskárnu USB na bezdrátové připojení. Postupujte podle pokynů na

obrazovce.

74 Kapitola 8 Nastavení sítě

CSWW

background image

Zjistěte, jak přepnout z připojení USB na bezdrátové připojení. Klepnutím sem získáte více

informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve všech jazykových verzích.

Postup změny z bezdrátového připojení na připojení přes rozhraní USB nebo síť Ethernet (Windows)

Připojte kabel USB nebo kabel sítě Ethernet k tiskárně.

Postup změny z bezdrátového připojení na připojení přes rozhraní USB nebo síť Ethernet (OS X)

Přidejte tiskárnu do tiskové fronty.
1.

Otevřete nástroj Systémové předvolby.

2.

V závislosti na svém operačním systému klikněte na položku Tisk a faxování, Tisk a skenování

nebo Tiskárny a skenery v části Hardware.

3.

Klikněte na položku + nalevo pod seznamem tiskáren.

4.

Vyberte tiskárnu ze seznamu zjištěných tiskáren a klikněte na tlačítko Přidat.