HP Officejet Pro 6830 - Změna nastavení sítě

background image

Změna nastavení sítě

Ovládací panel tiskárny umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové připojení tiskárny a nabízí různé

formy správy sítě. Ty zahrnují zobrazení a změnu nastavení sítě, obnovení výchozího nastavení sítě

a zapínání a vypínání bezdrátového režimu.
UPOZORNĚNÍ: Nastavení sítě zpříjemňují použití zařízení. Pokud ovšem nejste zkušenými

uživateli, nedoporučujeme některá nastavení měnit (jako rychlost připojení, nastavení IP, výchozí

brána a nastavení brány firewall).

CSWW

Změna nastavení sítě 75

background image

Tisk nastavení sítě

Proveďte jeden z následujících kroků:

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko

(Bezdrátové připojení) nebo (Síť

Ethernet). Zobrazí se obrazovka se stavem sítě. Výběrem možnosti Tisknout podrobnosti

můžete vytisknout stránku konfigurace sítě.

Vytiskněte stránku s konfigurací sítě. Další informace naleznete v tématu Stránka s konfigurací

sítě.

Nastavení rychlosti připojení

Rychlost přenosu dat v síti můžete změnit. Výchozím nastavením je hodnota Automaticky.
1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení a poté možnost Nastavení sítě.

2.

Stiskněte položku Nastavení sítě Ethernet.

3.

Vyberte možnost Upřesnit nastavení.

4.

Stiskněte možnost Rychlost linky.

5.

Vyberte vhodnou možnost, která odpovídá vašemu síťovému hardwaru.

Změna nastavení IP

Výchozím nastavením pro adresu IP je hodnota Automaticky, což znamená, že adresa IP bude

nastavena automaticky. Zkušení uživatelé však mohou chtít nastavení (např adresu IP, masku

podsítě nebo výchozí bránu) měnit ručně.
UPOZORNĚNÍ: Při ručním určování IP adresy postupujte opatrně. Při nesprávném zadání IP

adresy během instalace znemožníte spolupráci síťových prvků s tiskárnou.
1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení a poté možnost Nastavení sítě.

2.

Stiskněte položku Nastavení sítě Ethernet nebo Nastavení bezdrátové sítě.

3.

Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.

4.

Stiskněte možnost Nastavení IP.

5.

Objeví se varování, že při změně nastavení IP adresy bude tiskárna odebrána ze sítě.

Pokračujte stisknutím tlačítka OK.

6.

Výchozí nastavení je Automaticky. Chcete-li nastavení změnit ručně, stiskněte možnost Ručně a

zadejte odpovídající informace do následujících nastavení:

Adresa IP

Maska podsítě

Výchozí brána

DNS adresa

7.

Zadejte změny a potom stiskněte tlačítko Hotovo.

8.

Stiskněte tlačítko OK.

76 Kapitola 8 Nastavení sítě

CSWW