HP Officejet Pro 6830 - Informace o záruce na inkoustové kazety

background image

Informace o záruce na inkoustové kazety

Záruka společnosti HP na tiskové kazety se vztahuje pouze na produkty používané v tiskovém

zařízení společnosti HP, pro které jsou určeny. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové výrobky HP,

které byly znovu plněny, opraveny, renovovány, špatně použity nebo se kterými bylo manipulováno.
Během záručního období je produkt pokrytý, dokud se nespotřebuje inkoust HP a není dosaženo

konce data platnosti záruky. Konec platnosti záruky ve formátu RRRR-MM může být na produktu

umístěn některým z následujících způsobů:

CSWW

Ukládání tiskového spotřebního materiálu 71

background image

72 Kapitola 7 Práce s inkoustovými kazetami

CSWW

background image

8