HP Officejet Pro 6830 - Kontrola odhadovaných hladin inkoustu

background image

Kontrola odhadovaných hladin inkoustu

Přibližné množství inkoustu v kazetách máte možnost zkontrolovat pomocí nástroje softwaru tiskárny

nebo pomocí ovládacího panelu tiskárny. Informace o používání softwaru tiskárny naleznete v tématu

Nástroje správy tiskárny. Tyto informace můžete také získat vytištěním zprávy o stavu tiskárny (viz

Protokol o stavu tiskárny).

Kontrola hladin inkoustu na ovládacím panelu tiskárny

Na obrazovce (Domů) ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko (Informace

o inkoustech).

POZNÁMKA: Varování a ukazatele hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze

k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu

náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Kazetu není nutné vyměnit,

dokud se nezhorší kvalita tisku.
POZNÁMKA: Jestliže jste instalovali plněnou nebo opravenou kazetu nebo kazetu, která byla

použita v jiné tiskárně, může být ukazatel hladiny nepřesný nebo nedostupný.
POZNÁMKA: Inkoust z inkoustových kazet je používán při procesu tisku mnoha různými způsoby,

včetně inicializačního procesu, který připravuje tiskárnu a inkoustové kazety k tisku, a při údržbě

tiskové hlavy, při které se udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust hladce protékat. Kromě toho

zůstane v použité kazetě ještě určitý zbytek inkoustu. Další informace naleznete v tématu

www.hp.com/go/inkusage.