HP Officejet Pro 6830 - Objednání inkoustových kazet

background image

Objednání inkoustových kazet

Inkoustové kazety si můžete objednat na adrese www.hp.com. (V současné době jsou některé části

webu společnosti HP dostupné pouze v angličtině.) Objednávání kazet on-line není ve všech zemích

a oblastech podporováno. V řadě zemí lze však objednávat pomocí telefonu, vyhledáním místního

obchodu po vytištění seznamu položek k nákupu. Dále můžete na stránce www.hp.com/buy/supplies

získat informace o nákupu produktů HP ve vaší zemi.
K výměně používejte jen kazety, které mají totéž číslo kazety jako vyměňované inkoustové kazety.

Číslo kazety najdete na následujících místech:

Ve integrovaném webovém serveru klepněte na kartu Nástroje a poté v části Informace

o produktu klepněte na možnost Měrka inkoustu. Další informace naleznete v tématu

Integrovaný webový server.

V hlášení o stavu tiskárny (viz Protokol o stavu tiskárny).

Na štítku inkoustové kazety, kterou vyměňujete.

Na nálepce uvnitř tiskárny. Otevřete přístupová dvířka k inkoustovým kazetám, abyste nálepku

našli.

V software tiskárny klikněte na možnost Nákup a poté Nakoupit spotřební materiál online.

POZNÁMKA: Zaváděcí inkoustová kazeta, která je dodávána s tiskárnou, není určena

k samostatnému prodeji.

70 Kapitola 7 Práce s inkoustovými kazetami

CSWW