HP Officejet Pro 6830 - Uchovávání anonymních údajů o používání

background image

Uchovávání anonymních údajů o používání

Inkoustové kazety HP použité v této tiskárně obsahují paměťový čip, který pomáhá při provozu

zařízení. Tento paměťový čip také uchovává omezené množství anonymních informací o použití

tiskárny, mezi které může patřit: počet vytištěných stránek s využitím dané kazety, výtěžnost stránek,

četnost tisku a používané režimy tisku.
Tyto informace napomáhají společnosti HP k tomu, aby budoucí produkty splnily požadavky

zákazníků na tisk. Data shromažďovaná na paměťovém čipu tiskové kazety neobsahují informace,

které by mohly být použity k identifikaci zákazníka nebo uživatele kazety nebo tiskárny.
Společnost HP shromažďuje vzorek paměťových čipů z tiskových kazet vrácených společnosti HP

prostřednictvím recyklačního programu (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) Paměťové čipy z

tohoto vzorku jsou čteny a studovány za účelem zlepšení budoucích produktů HP. K těmto údajům

mohou mít přístup i partneři HP, kteří pomáhají v recyklačním procesu této tiskové kazety.
K anonymním informacím na paměťovém čipu mohou mít přístup i další třetí strany, které budou mít

kazetu ve vlastnictví. Pokud nechcete povolit přístup k těmto informacím, můžete způsobit

nefunkčnost čipu. Pokud tak však učiníte, nemůže být inkoustová kazeta použita v tiskárně HP.
Pokud jste znepokojeni ohledně poskytování těchto anonymních informací, můžete je znepřístupnit

vypnutím schopnosti čipu shromažďovat informace o využití tiskárny.

Vypnutí funkce informací o použití

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Vyberte možnost Předvolby a stiskněte položku Ukládat anonymní informace o používání.

3.

Stisknutím tlačítka Vypnuto můžete ukládání informací o používání zakázat.

POZNÁMKA: Povolení funkce shromažďování informací o využití je možné prostřednictvím

obnovení výchozího výrobního nastavení. Další informace, jak obnovit výchozí nastavení, naleznete

zde: Obnovení výchozích hodnot a nastavení.
POZNÁMKA: Můžete pokračovat v použití tiskové kazety v tiskárně HP, pokud vypnete funkci

paměťového čipu pro shromažďování informací o použití tiskárny.