HP Officejet Pro 6830 - Ukládání tiskového spotřebního materiálu

background image

Ukládání tiskového spotřebního materiálu

Inkoustové kazety uchovávejte až do instalace v neporušeném originálním obalu.

Inkoustové kazety lze v tiskárně ponechat po delší dobu. Aby se však zajistil optimální stav

inkoustové kazety, je třeba tiskárnu správně vypnout. Další informace naleznete v tématu

Vypnutí tiskárny.

Inkoustové kazety skladujte při pokojové teplotě (15-35 °C nebo 59-95 °F).