HP Officejet Pro 6830 - Výměna inkoustových kazet

background image

Výměna inkoustových kazet

Pokud ještě nemáte náhradní inkoustové kazety pro tiskárnu, viz Objednání inkoustových kazet.

Všechny kazety nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech.
UPOZORNĚNÍ: Společnost HP doporučuje vyměnit všechny prázdné kazety co nejdříve, abyste se

vyhnuli problémům s kvalitou tisku a výslednou vyšší spotřebou inkoustu z důvodu opakovaného

tisku nebo poškození inkoustového systému. Nikdy tiskárnu nevypínejte v případě, kdy nejsou

vloženy inkoustové kazety.
Informace o recyklaci spotřebovaných zásob inkoustu uvádí část Program recyklace inkoustového

spotřebního materiálu HP.

Postup při výměně inkoustových kazet

1.

Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

68 Kapitola 7 Práce s inkoustovými kazetami

CSWW

background image

2.

Otevřete přístupová dvířka inkoustové tiskové kazety.
POZNÁMKA: Vyčkejte, než se držák tiskových kazet přestane pohybovat, než budete

pokračovat.

3.

Uvolněte inkoustovou kazetu stisknutím její přední strany a pak ji vyjměte ze zásuvky.

4.

Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu.

CSWW

Výměna inkoustových kazet 69

background image

5.

Řiďte se barevnými písmeny a zasuňte inkoustovou kazetu do prázdné zásuvky tak, aby byla

v zásuvce pevně usazená.

Zkontrolujte, zda jste inkoustovou kazetu vložili do zásuvky označené písmenem se stejnou

barvou, jako má kazeta.

6.

Kroky 3 až 5 opakujte pro každou inkoustovou kazetu, kterou chcete vyměnit.

7.

Zavřete dvířka pro přístup k inkoustovým kazetám.