HP Officejet Pro 6830 - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

ADSL, nastavení faxu

paralelní telefonní systémy

151

akustické emise 131

akustický tlak 131

automatické zmenšení faxu 49

B

barevný text a OCR 38

bezdrátová komunikace

nastavení 73

regulatorní informace 140

bílé pásy nebo pruhy, řešení

problémů

kopie 97

skenování 100

blokovaná faxová čísla

nastavení 49

brány firewall, řešení problémů

94

Č

čáry

kopie, řešení problémů 97

skenování, řešení problémů

100

snímky, řešení problémů 99

černobílé stránky

fax 42

číslo modelu 87

čištění

podavač dokumentů 116

sklo skeneru 115

Tisková hlava 118

vnější plochy 116

D

diagnostická stránka 90

DSL, nastavení faxu

paralelní telefonní systémy

151

dvířka pro přístup k inkoustové

kazetě, umístění 5

E

ECM.

Viz režim opravy chyb

EWS.

Viz integrovaný webový

server

F

fax

automatická odpověď 55

blokovaná čísla 49

DSL, nastavení (paralelní

telefonní systémy) 151

hlasitost 58

hlasová pošta, nastavení

(paralelní telefonní

systémy) 155

chybové protokoly 61

ISDN, linka, nastavení

(paralelní telefonní

systémy) 152

krátký telefonní kabel 110

modem, sdílení s (paralelní

telefonní systémy) 156

modem a hlasová linka, sdílení

s (paralelní telefonní

systémy) 159

modem a hlasová pošta, sdílení

(paralelní telefonní

systémy) 168

modem a záznamník, sdílení

(paralelní telefonní

systémy) 164

monitorované vytáčení 44, 45

možnosti opakované volby 57

nastavení, změna 55

nastavení samostatné linky

(paralelní telefonní

systémy) 150

nastavení sdílené telefonní

linky (paralelní telefonní

systémy) 154

odesílání, řešení problémů

106, 109

odeslání 42

opakovaný tisk 48

paralelní telefonní systémy

147

PBX, systém, nastavení

(paralelní telefonní

systémy) 152

počet zazvonění před

příjmem 56

potvrzovací protokoly 60

protokol, tisk 61

protokol, vymazat 61

protokol Internet, přes 59

protokoly 59

předávání 48

příjem 46

příjem, řešení problémů 106,

108

režim odpovědi 55

režim opravy chyb 46

rozlišovací vyzvánění,

nastavení (paralelní telefonní

systémy) 153

rozlišovací vyzvánění, změna

typu 56

ruční příjem 47

rychlost 58

řešení problémů 100

specifikace 131

test nastavení 170

test oznamovacího tónu,

selhal 104

test připojení k telefonní

zásuvce, selhání 102

test připojení telefonního

kabelu, selhání 102

test selhal 101

test stavu linky, selhal 105

test typu telefonního kabelu,

selhal 104

tisk detailů poslední

transakce 61

typ volby, nastavení 57

typy nastavení 148

záhlaví 55

záložní fax 47

CSWW

Rejstřík 179

background image

záznamník, nastavení

(paralelní telefonní

systémy) 163

záznamník, řešení problémů

110

záznamník a modem, sdílení

(paralelní telefonní

systémy) 164

zmenšení 49

FoIP 59

fotografie

připojení jednotky USB flash

18

H

hardware, fax, test nastavení 101

hladiny inkoustu, kontrola 68

hlasitost

zvuky faxu 58

hlasová pošta

nastavení pro fax (paralelní

telefonní systémy) 155

nastavení s faxem a modemem

počítače (paralelní telefonní

systémy) 168

HP Utility (OS X)

spuštění 80

CH

chybějící nebo nesprávné

informace, řešení problémů 95

chybové protokoly, fax 61

I

identifikační kód účastníka 55

ikony bezdrátového připojení 7

ikony hladiny inkoustu 7

informace o hlučnosti 131

inkoustové kazety 5

čísla dílů 70, 88

data vypršení záruky 88

kontrola hladin inkoustu 68

rady 67

stav 88

umístění 5

výměna 68

integrovaný webový server

informace o 81

řešení potíží, nelze otevřít 82

spuštění 81

Webscan 38

IP adresa

kontrola pro tiskárnu 82

ISDN, linka, nastavení pro fax

paralelní telefonní systémy

152

J

jednotka USB flash

vložení 18

K

kazety 70

konektory, umístění 5

kontrolky, ovládací panel 6

kopírování

kvalita 97

řešení problémů 96

specifikace 130

Kopírování 6

kvalita, odstraňování problémů

kopírování 97

kvalita, řešení problémů

skenování 99

kvalita tisku

očištění rozmazané stránky

118

L

lhůta telefonické podpory

lhůta podpory 86

M

manuální faxování

odeslání 44

média

duplexní tisk 27

modem

sdílení s faxem a hlasovou

poštou (paralelní telefonní

systémy) 168

sdílení s faxem a záznamníkem

(paralelní telefonní

systémy) 164

sdílený s faxem (paralelní

telefonní systémy) 156

sdílený s faxem a hlasovou

linkou (paralelní telefonní

systémy) 159

modem počítače

sdílení s faxem a hlasovou

poštou (paralelní telefonní

systémy) 168

sdílení s faxem a záznamníkem

(paralelní telefonní

systémy) 164

sdílený s faxem (paralelní

telefonní systémy) 156

sdílený s faxem a hlasovou

linkou (paralelní telefonní

systémy) 159

modem pro telefonické připojení

sdílení s faxem a hlasovou

poštou (paralelní telefonní

systémy) 168

sdílení s faxem a záznamníkem

(paralelní telefonní

systémy) 164

sdílený s faxem (paralelní

telefonní systémy) 156

sdílený s faxem a hlasovou

linkou (paralelní telefonní

systémy) 159

monitorované vytáčení 44, 45

možnosti opakované volby,

nastavení 57

N

napájení

fyzické 128

papír 129

řešení problémů 92

nastavení

DSL (paralelní telefonní

systémy) 151

fax, pomocí paralelních

telefonních systémů 147

hlasitost, fax 58

hlasová pošta (paralelní

telefonní systémy) 155

hlasová pošta a modem

počítače (paralelní telefonní

systémy) 168

ISDN, linka (paralelní telefonní

systémy) 152

modem počítače (paralelní

telefonní systémy) 156

180 Rejstřík

CSWW

background image

modem počítače a hlasová

linka (paralelní telefonní

systémy) 159

modem počítače a hlasová

pošta (paralelní telefonní

systémy) 168

PBX, systém (paralelní

telefonní systémy) 152

počítačový modem a

záznamník (paralelní telefonní

systémy) 164

rozlišovací vyzvánění 56

rozlišovací vyzvánění (paralelní

telefonní systémy) 153

rychlost, fax 58

samostatná faxová linka

(paralelní telefonní

systémy) 150

scénáře faxu 148

sdílená telefonní linka (paralelní

telefonní systémy) 154

síť 75

test faxu 170

záznamník (paralelní telefonní

systémy) 163

záznamník a modem (paralelní

telefonní systémy) 164

nastavení IP 76

O

obě strany, tisk na 27

oboustranný tisk 27

Obrazovka Faxovat 7

Obrazovka Skenování 7

OCR

řešení problémů 98

úpravy naskenovaných

dokumentů 38

odebrání více listů, řešení

problémů 93

odesílání faxů

monitorované vytáčení 44, 45

paměť, z 45

řešení problémů 106, 109

základní fax 42

z telefonu 44

odesílání snímků

řešení problémů 97

odeslat naskenované dokumenty

pro OCR 38

odpověď podle typu zvonění

paralelní telefonní systémy

153

změna 56

odstraňování problémů

brány firewall 94

integrovaný webový server 82

je odebíráno více stránek 93

kvalita kopie 97

papír není odebírán ze

zásobníku 93

problémy při tisku 94

problémy s vkládáním papíru

93

protokol stavu tiskárny 87

řešení problémů se sítí 111

stránka s konfigurací sítě 88

systém nápovědy ovládacího

panelu 86

šikmé podávání stránek 93

tisk 92

uvíznutí, papír 125

okraje

nastavení, technické údaje

129

opakovaný tisk

faxy z paměti 48

OS X

HP Utility 80

ovládací panel

kontrolky 6

stavové ikony 6

tlačítka 6

ovládací panel tiskárny

nastavení sítě 75

odesílání faxů 43

umístění 4

P

paměť

opakovaný tisk faxů 48

uložení faxů 47

papír

HP, objednávka 10

napájení 129

řešení potíží se zaváděním 93

šikmé podávání stránek 93

uvíznutí 125

uvolnění uvíznutého papíru

118

vkládání do zásobníku 11

výběr 10

paralelní telefonní systémy

DSL, nastavení 151

ISDN, nastavení 152

modem a hlasová pošta,

nastavení 168

modem sdílený s linkou,

nastavení 159

nastavení modemu 156

nastavení modemu a

záznamníku 164

nastavení samostatné linky

150

nastavení sdílené linky 154

PBX, nastavení 152

rozlišovací vyzvánění,

nastavení 153

typy nastavení 148

záznamník, nastavení 163

země/oblasti 147

PBX, systém, nastavení pro fax

paralelní telefonní systémy

152

počet zazvonění před příjmem 56

podavač dokumentů

čištění 116

problémy s podáváním,

odstraňování 116

vkládání předloh 17

podpora 84

podporované operační systémy

128

pootočení, řešení problémů

kopírování 97

skenování 99

potvrzovací protokoly, fax 60

po vypršení lhůty podpory 86

požadavky na okolní prostředí

128

požadavky na teplotu 128

požadavky na vlhkost 128

prázdné stránky, řešení problémů

kopie 96

program ohleduplnosti k životnímu

prostředí 142

protokol, fax

tisk 61

protokol Internet

fax, použití 59

CSWW

Rejstřík 181

background image

protokol kvality tisku 90

protokol o přístupu k webu 92

protokol o testu bezdrátového

připojení 92

protokol stavu tiskárny

informace o 87

tisk 87

protokoly

diagnostika 90

fax, test selhal 101

chyba, fax 61

potvrzení, fax 60

přístup k webu 92

test bezdrátového připojení

92

Průběh podpory 84

pruhy na snímcích, řešení

problémů 100

předávání faxů 48

přenosová rychlost, baud 58

příjem faxu

automaticky 46

režim automatické odpovědi

55

příjem faxů

blokovaná čísla 49

počet zazvonění před

příjmem 56

předávání 48

ruční 47

řešení problémů 106, 108

připojení USB

port, umístění 5

Připojení USB

port, umístění 4

příslušenství

protokol stavu tiskárny 87

pulsní volba 57

R

rádiové rušení

regulatorní informace 140

recyklace

inkoustové kazety 143

regulatorní informace 131, 140

režim blokování nežádoucích

faxů 49

režim opravy chyb 46

rozesílání faxů

odeslání 45

rozlišovací vyzvánění

paralelní telefonní systémy

153

změna 56

ruční faxování

odeslání 44

příjem 47

rychlost

řešení problémů u skeneru 98

rychlost připojení, nastavení 76

Ř

řešení problémů

fax 100

fax, test hardwaru selhal 101

fax, testy 101

chybějící nebo nesprávné

informace 95

kopírování 96

kvalita snímku 99

napájení 92

nic se netiskne 94

odesílání faxů 106, 109

pootočené kopie 97

příjem faxů 106, 108

skenování 97

test faxové linky selhal 105

test připojení faxu k telefonní

zásuvce, selhání 102

test připojení telefonního

kabelu ke správnému portu

faxu selhal 102

test zjištění oznamovacího tónu

selhal 104

typ telefonního kabelu pro fax,

test selhal 104

záznamníky 110

S

sériové číslo 87

sériové telefonní systémy

typy nastavení 148

země/oblasti 147

sítě

brány firewall, řešení

problémů 94

konektor, vyobrazení 5

nastavení, změna 75

nastavení bezdrátového

připojení 88

nastavení bezdrátové

komunikace 73

nastavení IP 76

rychlost připojení 76

řešení problémů 111

zobrazení a tisk nastavení 76

skenování

kvalita 99

Obrazovka Skenování 7

pomalé 98

pomocí funkce Webscan 38

řešení problémů 97

specifikace skenování 130

skenovat

OCR 38

sklo, skener

čištění 115

umístění 4

vložení předloh 16

sklo skeneru

čištění 115

umístění 4

vložení předloh 16

skrčení, řešení problémů

tisk 93

software

OCR 38

Webscan 38

software tiskárny (Windows)

informace o 80

spuštění 19, 80

specifikace

akustické emise 131

spotřební materiál

protokol stavu tiskárny 87

stav

protokol stavu tiskárny 87

stránka s konfigurací sítě 88

stavové ikony 6

systém Mac OS 22

systémové požadavky 128

T

technické informace

specifikace faxu 131

specifikace kopírování 130

specifikace skenování 130

technické údaje

systémové požadavky 128

182 Rejstřík

CSWW

background image

telefon, fax od

odeslání 44

odeslání, 44

telefon, fax z

příjem 47

telefonická podpora 85

telefonní kabel

prodloužení 110

správný typ, test selhal 104

test připojení telefonního

kabelu ke správnému portu

selhal 102

telefonní linka, odpověď podle typu

zvonění 56

telefonní seznam

nastavení 52

nastavení skupinových

kontaktů 53

odeslání faxu 42

odstranění kontaktů 54

tisk seznamu 54

změna kontaktu 52

změna skupinových kontaktů

53

telefonní zásuvka, fax 102

test, fax

telefonní zásuvka 102

test oznamovacího tónu, selhání

104

test připojení k telefonní zásuvce,

fax 102

test správného portu, fax 102

test stavu linky, fax 105

testy, fax

faxová linka, stav 105

hardware, selhání 101

nastavení 170

oznamovací tón, selhal 104

port, připojení, selhání 102

selhal 101

typ telefonního kabelu pro fax,

test selhal 104

text

na snímku něco chybí, řešení

problémů 98

nelze upravit ke skenování,

řešení problémů 98

tisk

detaily posledního faxu 61

diagnostická stránka 90

faxy 48

oboustranný 27

odstraňování problémů 92

protokol stavu tiskárny 87

protokoly faxu 59

protokoly faxů 61

Tisk letáků

tisk 22

tisk na obě strany 27

Tisková hlava 118

čištění 118

tisková hlava, zarovnání 118

tlačítka, ovládací panel 6

Tlačítko Fotografie 7

Tlačítko Nápověda 7

Tlačítko Nastavení 7

tónová volba 57

typ volby, nastavení 57

U

údržba

čištění 116

čištění tiskové hlavy 118

diagnostická stránka 90

kontrola hladin inkoustu 68

rozmazaná stránka 118

Tisková hlava 118

výměna inkoustových kazet

68

zarovnání tiskových hlav 118

ukládání

faxy uložené v paměti 47

úpravy

text v programu OCR 38

usnadnění 2

uvíznutí

papír 125

papíry, jejichž použití není

doporučeno 10

vymazat 118

V

velikost

řešení problémů, kopírování

97

snímání, řešení problémů 100

vkládání papíru, řešení

problémů 93

vozík

Uvolnění uvízlého papíru ve

vozíku 126

vstup napájení, umístění 5

vymazat

protokoly faxu 61

výměna inkoustových kazet 68

výstupní zásobník

umístění 4

W

webové stránky

programy ochrany životního

prostředí 142

zákaznická podpora 85

Webscan 38

weby

informace o usnadnění 2

Windows

systémové požadavky 128

tisk letáků 21

Z

zadní vstupní kryt

vyobrazení 5

záhlaví, fax 55

zákaznická podpora

elektronická zařízení 85

zákonné identifikační číslo

modelu 132

záložní fax 47

zarovnání tiskových hlav 118

zásobníky

ilustrace vodítka šířky papíru

4

odstraňování uvíznutého

papíru 118

řešení potíží se zaváděním 93

umístění 4

vložení papíru 11

záznamník

faxové tóny, záznamník 110

nastavení s faxem (paralelní

telefonní systémy) 163

nastavení s faxem a

modemem 164

zmenšit fax 49

zobrazení

nastavení sítě 76

CSWW

Rejstřík 183

background image

zrnité nebo bílé pásy na kopiích,

řešení problémů 97

184 Rejstřík

CSWW

background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com