HP Officejet Pro 6830 - Program pro kontrolu ochrany životního prostředí

background image

Program pro kontrolu ochrany životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavázala vyrábět kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší nároky

z hlediska ochrany životního prostředí.

Potřeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již při vývoji tohoto produktu.

Počet druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a

spolehlivosti výrobku.

Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily.

Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí

běžných nástrojů.

Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a

demontovatelné.

Více informací naleznete na stránkách www.hp.com/ecosolutions.
Tato část obsahuje následující témata:

Použití papíru

Plasty

Bezpečnostní listy materiálu

Program recyklace

Program recyklace inkoustového spotřebního materiálu HP

Likvidace odpadního zařízení uživateli

Spotřeba elektrické energie

Chemické látky

Likvidace baterií na Tchaj-wanu

Oznámení týkající se baterií pro Brazílii

Upozornění na perchlorátový materiál - Kalifornie

Tabulka toxických a nebezpečných látek (Čína)

142 Dodatek A Technické informace

CSWW

background image

Omezení nebezpečných látek (RoHS) (Ukrajina)

Omezení nebezpečných látek (RoHS) (Indie)

EPEAT

Uživatelské informace o certifikátu SEPA Ecolabel pro Čínu