HP Officejet Pro 6830 - Chemické látky

background image

Chemické látky

Společnost HP je zavázána informovat své zákazníky o chemických látkách ve svých produktech, jak

vyžadují předpisy, jako je například REACH

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU

č. 1907/2006). Zprávu o chemikáliích v tomto produktu lze nalézt na adrese: www.hp.com/go/reach.