HP Officejet Pro 6830 - Likvidace odpadního zařízení uživateli

background image

Likvidace odpadního zařízení uživateli

Tento symbol značí, že je nevhodné produkt likvidovat spolu s dalším směsným

odpadem. Namísto toho je vhodné chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že

vyřazené zařízení odevzdáte ve sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a

elektronických zařízení. Ohledně dalších informací se obraťte na příslušnou instituci

zajišťující likvidaci směsného odpadu nebo navštivte stránky http://www.hp.com/

recycle.