HP Officejet Pro 6830 - Prohlášení o telefonní síti v Evropě (modem/fax)

background image

Prohlášení o telefonní síti v Evropě (modem/fax)

Produkty HP s možností faxování jsou v souladu s požadavky směrnice 1999/5/ES o rádiových

a koncových telekomunikačních zařízeních (doplněk č. 2) a jsou doplněny o odpovídající označení

CE. Nicméně, v důsledku rozdílů jednotlivých sítí PSTN v jednotlivých zemích/oblastech neposkytuje

samotné schválení bezpodmínečnou jistotu úspěšného provozu v každém přípojném bodu analogové

komutované veřejné telefonní sítě PSTN. V případě jakýchkoli potíží se nejprve obraťte na svého

prodejce zařízení.

138 Dodatek A Technické informace

CSWW