HP Officejet Pro 6830 - Technické údaje

background image

Technické údaje

Regulatorní informace

Program pro kontrolu ochrany životního prostředí

Technické údaje

Bližší informace naleznete na stránkách www.hp.com/support. Zvolte zemi nebo oblast. Klikněte na

možnost Podpora produktu a řešení problémů. Zadejte název uvedený na přední straně tiskárny

a klikněte na tlačítko Hledat. Klikněte na položku Informace o produktu a vyberte položku Technické

údaje produktu.

Systémové požadavky

Softwarové a systémové požadavky naleznete v souboru Readme, který se nachází na disku

CD se softwarem tiskárny HP dodaném společně s tiskárnou.

Informace o příštích verzích operačního systému a podpoře naleznete na webu online podpory

HP na adrese www.hp.com/support.

Požadavky na okolní prostředí

Provozní teplota: 5 až 40 °C

Provozní vlhkost: 15 až 80 % RV bez kondenzace

Doporučené provozní podmínky: 15 až 32 °C

Doporučená relativní vlhkost: 20 až 80 % nekondenzující

Kapacita vstupního zásobníku

Běžný papír (60 až 105 g/m² [7,2 až 12,7 kg]): Až 225

Obálky: Až 30

Kartotéční lístky: Až 80

Listy fotografického papíru: Až 100

Kapacita výstupního zásobníku

Běžný papír (60 až 105 g/m² [7,2 až 12,7 kg]): Až 60

Kapacita podavače dokumentů

Běžný papír (60 až 105 g/m² [7,2 až 12,7 kg]): Až 35

128 Dodatek A Technické informace

CSWW

background image

Váhy a velikosti papíru

Seznam podporovaných formátů papírů naleznete v softwaru tiskárny HP.

Obyčejný papír: 60 až 105 g/m

2

(7,2 až 12,7 kg)

Obálky: 75 až 90 g/m

2

(9 až 10,8 kg)

Karty: Až 200 g/m

2

(maximum pro kartotéční lístky 50 kg)

Fotografický papír: 250 g/m

2

(34 kg)

Specifikace tisku

Rychlost kopírování se liší podle složitosti dokumentu a modelu tiskárny.

Metoda: tepelný tisk officejet s dávkováním podle potřeby

Jazyk: PCL3 GUI

Tiskové rozlišení:

Režim Koncept

Barevný vstup/Černé vykreslení: 300x300 dpi

Výstup (Černý/barevný): Automatický

Normální režim

Barevný vstup/Černé vykreslení: 600x600 dpi

Výstup (Černý/barevný): Automatický

Režim Plain-Best

Barevný vstup/Černé vykreslení: 600x600 dpi

Výstup (Černý/barevný): Automatický

Režim Photo-Best

Barevný vstup/Černé vykreslení: 600x600 dpi

Výstup (Černý/barevný): Automatický

Režim maximálního rozlišení

Barevný vstup/Černé vykreslení: 1200x1200 dpi

Výstup: Automaticky (černobíle), optimalizované DPI 4800x1200,

(fotografický papír, barevně)

Chcete-li tisknout v režimu maximálního rozlišení DPI, přejděte k tématu Tisk s použitím

možnosti Maximální rozlišení.

Nastavte minimální okraje:
Okraje dokumentu se musí shodovat s tímto minimálním nastavením okrajů (nebo je

přesahovat) při orientaci na výšku.

CSWW

Technické údaje 129

background image

Média

(1) levý okraj

(2) pravý okraj

(3) horní okraj

(4) spodní okraj

Letter

U.S. Legal

A4

U.S. Executive

B5

A5

Karty

Média vlastního formátu

Fotografická média

3 mm (0,12

palce)

3 mm (0,12

palce)

3 mm (0,12

palce)

3 mm (0,12

palce)

Obálky

3 mm (0,12

palce)

3 mm (0,12

palce)

16,5 mm (0,65

palce)

16,5 mm (0,65

palce)

Specifikace kopírování

Digitální zpracování obrazu

Rychlost kopírování se liší podle složitosti dokumentu a modelu tiskárny

Až 99 kopií z jedné předlohy

Digitální zoom: od 25 do 400 %

Přizpůsobit na stránku, náhled kopírování

Specifikace skenování

Rozlišení: optické až 1 200 x 1 200 ppi
Více informací o rozlišení při skenování naleznete v rámci softwaru tiskárny HP.

Barevné: 24bitové barevné, 8bitové ve stupních šedi (256 stupňů šedé)

Maximální velikost skenování:

Sklo skeneru: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palců)

Podavač dokumentů: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců)

130 Dodatek A Technické informace

CSWW

background image

Specifikace faxu

Podpora černobílého i barevného samostatného faxování

Ruční odeslání a přijetí faxu

Automatické opakování volby při obsazené lince, až 5krát (liší se podle země/oblasti).

Automatické, až dvojnásobné opakování volby při nepřijetí volání (závisí na zemi/oblasti).

Automatické opakování volby při problému s komunikací, až 5krát (liší se podle země/oblasti).

Potvrzení a hlášení o činnosti

Fax CCITT/ITU Group 3 s režimem opravy chyb

Přenos až 33,6 Kb/s.

4 sekundy na stránku při rychlosti 33,6 Kb/s (podle testovacího obrazce ITU-T č. 1 při

standardním rozlišení) Komplikovanější stránky nebo vyšší rozlišení znamenají delší dobu

přenosu a větší spotřebu paměti.

Detekce vyzvánění s automatickým přepínáním mezi faxem a záznamníkem

Rozlišení faxu:

Fotografie (dpi)

Velmi jemné (dpi)

Jemné (dpi)

Standardní (dpi)

Černobílé

203 x 196 (8bitová stupnice

šedi)

300 x 300

203 x 196

203 x 98

Barevné

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

Specifikace funkce Faxování do počítače

Podporované typy souborů: TIFF a PDF

Podporované typy faxů: černobílé faxy

Výtěžnost tiskové kazety

Pro více informací o výtěžnosti tiskové kazety navštivte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Specifikace akustických emisí

Akustický tlak (v místě obsluhy)

LpAm 55 (dBA) (černobílý tisk, režim Návrh)

Hlučnost

LwAd 6,9 (BA)