HP Officejet Pro 6830 - Oboustranný tisk (duplexní tisk)

background image

Oboustranný tisk (duplexní tisk)

Pomocí zařízení pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotky) lze tisknout automaticky na

obě strany listu papíru.

Tisk na obě strany listu (Windows)

1.

Vyberte v softwaru možnost Tisk.

2.

Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.

CSWW

Oboustranný tisk (duplexní tisk) 27

background image

3.

Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti,

Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.
POZNÁMKA: Chcete-li nastavení tisku použít pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v

softwaru HP dodávaném s tiskárnou. Více informací o softwaru HP najdete v části Nástroje

správy tiskárny.

4.

Vyberte příslušnou možnost.

Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku a z rozevíracího seznamu

Tisk na obě strany vyberte možnost Obracet podél krátké strany nebo Obracet podél

dlouhé strany.

Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozbalovací nabídky Média

v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality.

Klepněte na tlačítko Upřesnit v oblasti Papír/Výstup a vyberte z rozevíracího seznamu

Formát papíru příslušný formát papíru.
POZNÁMKA: Pokud změníte Formát papíru, je třeba vložit odpovídající papír a nastavit

formát papíru na ovládacím panelu tiskárny.

Další možnosti tisku naleznete v části Tipy pro úspěšný tisk.

5.

Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk.

Tisk na obě strany listu (OS X)

1.

V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk.

2.

V dialogovém okně Tisk vyberte z rozbalovací nabídky možnost Rozvržení.

3.

Vyberte typ vázání, které chcete u oboustranných listů použít, a klikněte na tlačítko Tisk.