HP Officejet Pro 6830 - Tipy pro úspěšný tisk

background image

Tipy pro úspěšný tisk

Nastavení softwaru vybraná v ovladači tiskárny se vztahují pouze na tisk, nikoli na kopírování či

skenování.
Dokument můžete tisknout na obě strany papíru. Další informace naleznete v části Oboustranný tisk

(duplexní tisk).

Tipy pro inkoust

Pokud je kvalita tisku nepřijatelná, naleznete další informace v části Vyřešení problémů s tiskem.

Používejte originální inkoustové kazety HP.
Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny a papíry HP a také s nimi byly

testovány, aby byly zaručeny nejlepší výsledky každého tisku.
POZNÁMKA: Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního

materiálu. Na opravy produktu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce se nevztahuje

záruka.
Pokud si myslíte, že jste zakoupili originální inkoustové kazety HP, přejděte na stránky

www.hp.com/go/anticounterfeit.

CSWW

Tipy pro úspěšný tisk 29

background image

Vložte černou i barevné tiskové kazety správným způsobem.
Další informace naleznete v části Výměna inkoustových kazet.

Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v tiskových kazetách a ujistěte se, že je v tiskárně

dostatek inkoustu.
Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze

k plánování.
Další informace naleznete v části Kontrola odhadovaných hladin inkoustu.
POZNÁMKA: Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte

přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety

nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.

Tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka (Napájení), aby mohla ochránit své trysky.

Tipy pro vkládání papíru

Další informace naleznete také zde: Vložení papíru.

Ujistěte se, že je papír do zásobníku správně vložen a odpovídá formátu papíru aktuálně

nastavenému v tiskárně. Po zavření zásobníku budete pravděpodobně vyzváni k potvrzení nebo

nastavení formátu papíru. Další informace naleznete v části Vložení papíru.

Vložte stoh papíru (ne pouze jednu stránku). Všechen papír ve stohu by měl být stejného

formátu a typu, aby nedošlo k jeho uvíznutí.

Vložte papír tak, aby strana určená pro tisk směřovala dolů.

Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani

potrhané.

Upravte vodítka šířky papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhala k papíru. Ujistěte

se, zda vodítka papíry v zásobníku neohýbají.

Tipy pro nastavení tiskárny (Windows)

Pokud chcete změnit výchozí nastavení tisku, klikněte v softwaru tiskárny HP na možnost Tisk,

skenování a kopírování a poté na položku Nastavit předvolby.
V závislosti na používaném operačním systému otevřete software tiskárny jedním z

následujících způsobů:

Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte

název tiskárny.

Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu

aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny.

Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start,

vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny

a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny.

Chcete-li vybrat počet stran, které se mají vytisknout na list, vyberte na kartě Rozvržení

ovladače tiskárny příslušnou možnost z rozevíracího seznamu Počet stran na list.

Chcete-li změnit orientaci stránky, tuto změnu je třeba provést v příslušné aplikaci.

Chcete-li zobrazit více možností tisku, na kartě Rozvržení nebo Papír/Kvalita ovladače tiskárny

klikněte na tlačítko Upřesnit a otevřete dialogové okno Rozšířené možnosti.

30 Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

POZNÁMKA: Náhled na kartě Rozvržení nemůže odpovídat výběru v rozevíracím seznamu

Rozložení stránek na list, Brožura nebo Okraje stránky.

Tisk v odstínech šedi: Umožňuje tisknout černobílý dokument pouze pomocí černého

inkoustu. Vyberte možnost Pouze černý inkoust a klepněte na tlačítko OK.

Rozvržení stránek na listu: Pokud tisknete dokument s více než dvěma stránkami na list,

tato funkce vám umožňuje určit pořadí stránek.

Tisk bez okrajů: Tato funkce umožňuje tisk fotografií bez okrajů. Některé typy papíru tuto

funkci nepodporují. Pokud typ papíru vybraný v rozevíracím seznamu Média tuto funkci

nepodporuje, zobrazí se vedle něj výstražná ikona.

Zachovat rozvržení: Tato funkce je dostupná pouze při oboustranném tisku. Pokud je obraz

větší než oblast tisku, pomocí této funkce jej můžete zmenšit tak, aby vyhovoval kratšímu

okraji stránky a aby se nevytiskly stránky navíc.

HP Real Life Technologies: Tato funkce vyhlazuje a zostřuje obrázky a grafiku, čímž

zdokonaluje kvalitu tisku.

Brožura: Umožňuje tisk vícestránkového dokumentu jako brožury. Umístí dvě stránky na

každou stranu listu tak, abyste jej mohli přehnout a vytvořit z něj brožuru o poloviční

velikosti papíru. V rozevíracím seznamu vyberte možnost vazby a pak klepněte na tlačítko

OK.

Brožura s vazbou nalevo: Strana s vazbou po složení brožury se nachází na levé

straně. Tato možnost slouží k tvorbě brožur s textem psaným zleva doprava.

Brožura s vazbou napravo: Strana s vazbou po složení brožury se nachází na pravé

straně. Tato možnost slouží k tvorbě brožur s textem psaným zprava doleva.

Okraje stránky: Pokud tisknete dokument s více než dvěma stránkami na list, tato funkce

vám umožňuje přidat ke stránkám okraje.

Chcete-li si ušetřit čas strávený úpravami nastavení, můžete použít zástupce tisku. Zástupce

tisku uchovává hodnoty nastavení, které jsou vhodné pro určitý druh úlohy, takže můžete

veškerá potřebná nastavení provést jedním klepnutím. Chcete-li tuto funkci použít, přejděte na

kartu Zástupce tisku, vyberte jednoho zástupce tisku a poté klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li přidat nového zástupce tisku, proveďte požadovaná nastavení na kartě Rozvržení

nebo Papír/Kvalita, klepněte na kartu Zástupce tisku, klepněte na možnost Uložit jako, zadejte

název a poté klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li zástupce tisku odstranit, vyberte jej a poté klepněte na tlačítko Odstranit.
POZNÁMKA: Výchozí zástupce tisku nelze odstranit.

Tipy pro nastavení tiskárny (OS X)

V dialogu Tisk vyberte pomocí rozevírací nabídky Velikost papíru požadovanou velikost papíru,

který byl do tiskárny založen.

V dialogu Tisk vyberte rozevírací nabídku Papír/kvalita a vyberte vhodný typ a kvalitu papíru.

Chcete-li tisknout černobílý dokument pouze pomocí černého inkoustu, vyberte z rozevírací

nabídky možnost Typ papíru/Kvalita. Poté klikněte na trojúhelník Možnosti barev a z místní

nabídky vyberte možnost Stupně šedi a poté možnost Pouze černá tisková kazeta.

CSWW

Tipy pro úspěšný tisk 31

background image

Poznámky

Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny a papíry HP a také s nimi byly

testovány, aby byly zaručeny nejlepší výsledky každého tisku.
POZNÁMKA: Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního

materiálu. Na opravy produktu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce se nevztahuje

záruka.
Pokud si myslíte, že jste zakoupili originální inkoustové kazety HP, přejděte na stránky

www.hp.com/go/anticounterfeit.

Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze

k plánování.
POZNÁMKA: Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte

přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety

nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.